Tuulivoiman tulevaisuus

Tutkimus- ja kehitystyössä keskitytään tuulivoimapuistojen optimointiin sekä luotettavuuden, ympäristöystävällisyyden ja tehokkuuden lisäämiseen.

Sen jälkeen kun ensimmäiset tuulivoimalat rakennettiin 1970-luvun lopussa, on otettu pitkälle ulottuvia teknologisia kehitysaskeleita. Nykyään lavat ovat 16 kertaa suuremmat ja tuulivoimapuistot tuottavat 100 kertaa enemmän sähköä.

Merituulivoimaa rakennetaan lisää

Yksi syy turbiinikoon lisäämiseen on, että merituulivoimaa rakennetaan kaiken aikaa lisää. Merelle sijoitetuissa tuulivoimaloissa saavutetaan korkeammat tuulennopeudet, ja niiden riski aiheuttaa haittaa lähistön asukkaille on pienempi. Vuoden 2015 lopussa merituulivoiman osuus tuulivoiman kokonaisresursseista EU:ssa oli noin viisi prosenttia. Ennusteet kuitenkin viittaavat siihen, että merituulivoima on yleisempää kuin maatuulivoima vuoteen 2030 mennessä.

Tutkimus- ja kehitystyössä keskitytään tuulivoimapuistojen optimointiin sekä luotettavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen. Myös huollon ja tietohallinnon standardointi ja digitalisointi on tulevaisuudessa keskeinen alue.

Toiminnan luotettavuus tärkeää

Toimintavarmuus on tärkeä haaste. Tuuliturbiinin käyttöikä on noin 20 vuotta, ja ollakseen kannattava sen on tuotettava sähköä lähes kaiken aikaa. Käyttöhäiriöt on pystyttävä pitämään minimissä; korjaukset tai keskeisten osien vaihdot vähentävät käyttöaikaa ja vaikuttavat suoraan kannattavuuteen. Tuulivoimapuistojen rakentamisessa ja käytössä on noudatettava erittäin tiukkoja turvallisuusstandardeja.

Laajamittaisen tutkimuksen kohteena ovat myös tulevaisuuden sähköverkot, sillä lisääntynyt tuulivoiman käyttö asettaa uusia vaatimuksia niiden toiminnallisuudelle.

EU investoi tuulivoimaan

Tuulivoiman osuuden EU:ssa kulutetusta sähköstä odotetaan olevan 14 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Euroopan komissio on käynnistänyt tutkimusohjelman, jonka tavoitteena on parantaa turbiinien teknistä suorituskykyä ja taloudellisia edellytyksiä. Tutkimusohjelmaan on varattu 6 miljardia euroa aina vuoteen 2020 saakka.

Viimeksi päivitetty : 2016-08-16 12.24