Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimasta ei aiheudu polttoainekustannuksia ja se on EU-maiden nopeimmin kasvava energialähde.

Kuluneiden 15 vuoden aikana tuulivoima on kehittynyt vain harvoja sijoittajia kiinnostaneesta teknologiasta alaksi, joka houkuttelee laajapohjaisiin investointeihin kaikkialla EU:ssa. EU:n asennettu tuulivoimakapasiteetti on kasvanut kuusinkertaiseksi: 2,4 prosentista vuonna 2000 15,6 prosenttiin vuonna 2015. Asennettu tuulivoiman kokonaiskapasiteetti oli vuoden 2015 lopussa 142 GW, mikä kattaa 11,4 prosenttia EU:n sähkönkulutuksesta.

Saksa ja Espanja Euroopan suurimmat tuulivoimamaat

Saksa ja Espanja ovat Euroopan suurimmat tuulivoimamaat asennetulla kapasiteetilla mitattuna. Saksan osuus Euroopan tuulivoimasta on kolmannes ja Espanjan osuus kuudennes. Maailmanlaajuisesti kärjessä on Kiina, joka vastaa kolmanneksesta maailman tuulivoimakapasiteetista.


Kun ajatellaan tuulivoiman osuutta kokonaissähköntuotannosta, Tanska on yksi maailman johtavia tuulivoimamaita. Tanska tuotti vuonna 2015 tuulivoimalla 42 prosenttia maan sähköstä rikkoen oman vuoden 2014 maailmanennätyksensä, joka oli 39 prosenttia.

Tuulivoima Euroopassa - kapasiteetti ajan mittaan
Item Title MW
2000 12,887
2001 17,315
2002 23,098
2003 24,491
2004 34,372
2005 40,5
2006 48,031
2007 56,517
2008 64,719
2009 74,767
2010 84,278
2011 93,957
2012 106,04
2013 117,289
2014 128,751
2015 141,578

Source: European Wind Energy Association

Vuorovaikutteisen kuvan nähdäksesi sinun on päivitettävä internetselaimesi uudempaan versioon

Tuuli tarvitsee säätövoimaa

Tuuliturbiinit pystyvät tuottamaan sähköä vain tuulennopeuden ollessa sopiva. Jos tuuli ei ole tarpeeksi voimakasta, säätövoimaa haetaan muista energialähteistä.

Useimmissa Euroopan maissa tuulivoimapuiston suunnittelu, lupien hankkiminen ja puiston rakentaminen ovat pitkä prosessi. Suunnittelusta rakentamisen aloittamiseen saattaa kulua 2-15 vuotta, ja aika määräytyy pääosin suunnittelulupien perusteella.

Energiakolmio

Yhteiskunnan energiatarpeiden täyttäminen edellyttää kolmen eri tekijän saamista tasapainoon: kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden sekä ympäristön ja ilmaston. Yksikään energialähde ei ole kaikista näkökulmista tarkasteltuna optimaalinen. Tässä energiakolmiossa kuvataan tuulivoiman haitat ja hyödyt.

Ilmasto ja ympäristö: Tuulivoima on uusiutuva energialähde, josta ei sen elinkaaren aikana aiheudu periaatteessa lainkaan CO2-päästöjä. Tuuliturbiinit vaikuttavat maisemaan, ja niistä aiheutuu myös melua. Osa ihmisistä kokee nämä seikat haitallisina.

Toimitusvarmuus: Tuulivoima on uusiutuvaa. Tuulivoima on kuitenkin riippuvaista tuulesta ja myös poikkeuksellisen korkeat tuulennopeudet edellyttävät sähköntuotannon tilapäistä keskeyttämistä. Siksi uusissa tuulivoimahankkeissa keskitytään alueisiin, joilla tuulet ovat luotettavia ja ennustettavia. 

Kilpailukyky: Tuulivoimasta ei aiheudu polttoainekustannuksia, vaikka kokonaiskustannukset tuotettua kilowattituntia kohden ovat korkeat merkittävien investointikustannusten ja uusien tuulivoimapuistojen verkkokapasiteetin investointitarpeen vuoksi. Siksi tuulivoima on tällä hetkellä suuresti riippuvaista tukijärjestelmistä. Merelle sijoitettujen tuulivoimapuistojen investointikustannukset ovat kolminkertaiset maalle sijoitettuihin verrattuna. Teknologinen kehitys ja CO2-päästöjen kohonnut hinta tekevät tuulivoimasta kustannustehokkaampaa.

Viimeksi päivitetty : 2019-02-18 16.10