Tietoa öljystä

Öljyä käytetään usein varapolttoaineena, jos muut voimalaitokset eivät pysty toimittamaan tarpeeksi energiaa esimerkiksi kylminä talvipäivinä.

Kuten hiiltä, myös öljyä muodostuu maanpinnan alle hautautuneista kasveista ja muista organismeista. Altistuttuaan korkealle paineelle ja lämpötilalle nämä organismit ovat miljoonien vuosien saatossa muuttuneet. Öljyä löydetään kertyminä huokoisen kallion taskuista tai öljyhiekkana.

Maailman suurimmat öljyntuottajat vuonna 2011 olivat Saudi-Arabia, Venäjä, Yhdysvallat, Iran, Kiina ja Kanada. Suuri osuus öljystä jalostetaan bensiiniksi, dieselpolttoaineeksi ja lentobensiiniksi. Pienempi osuus käytetään lämmitysöljynä.

Öljyä käytetään myös sähköntuotannossa. Vuonna 2008 viisi prosenttia maailman sähköstä tuotettiin öljyllä. EU:ssa öljyn osuus sähköntuotannosta vuonna 2008 oli kolme prosenttia.

Negatiiviset ilmasto- ja ympäristövaikutukset

Öljy sisältää useita elementtejä, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä. Palamisprosessissa syntyy hiilidioksidia, joka edistää ilmastonmuutosta. Samalla muodostuu rikkidioksidia, pölyä ja typpioksideita. Öljynporaukseen vaaditaan myös suuria määriä makeaa vettä. Porauksiin ja kuljetuksiin liittyy merkittävä öljyn roiskumisriski.

Kulutushuippujen aikana käytettävä energialähde

Öljyä voidaan käyttää sähkön ja/tai lämmön tuotantoon erilaisissa voimaloissa. Öljyä käytetään usein pelkästään kattamaan kulutuspiikkejä, jos muilla laitoksilla on ongelmia tai ne eivät pysty toimittamaan tarpeeksi energiaa esimerkiksi kylminä talvipäivinä.

Merkitys vähenee

Öljyn merkitys sähkön- ja lämmöntuotannossa vähenee Euroopan energiajärjestelmässä. Yksi mahdollisuus (jota harkitaan esimerkiksi Ruotsissa) on korvata öljy bioöljyllä voimalan huippukuormituksessa. Toinen mahdollisuus on käyttää puupellettejä. Kummankin ratkaisun käyttöön liittyy varjopuolia. Bioöljy ei sovellu pitkäkestoiseen varastointiin, ja puupellettien käyttö edellyttää merkittäviä investointeja.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 13.03