Maakaasuvoiman tulevaisuus

Maakaasuteknologioita kehitetään jatkuvasti

1990-luvun aikana otetut kehitysaskeleet nesteytetyn maakaasun (LNG) käsittelytekniikoissa merkitsivät sitä, että nesteytyksen ja kaasuunnuttamisen aiheuttamia pääomakustannuksia voitiin leikata. Nesteytetyn maakaasun kauppa kasvoi merkittävästi viime vuosikymmenellä, ja se kasvaa edelleen huomattavasti nopeammin kuin perinteisiä kaasuputkia pitkin kuljetetun kaasun kauppa. Saman suuntauksen odotetaan jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen.

Uudet kaasuvarannot lisäävät toimituksia

Teknologiset edistysaskeleet (esimerkiksi horisontaaliset kaivot ja maakaasun kuljetukset) kaasunporauksessa ovat viime vuosina mahdollistaneet suurten ja perinteisestä poikkeavien kaasuvarantojen poraamisen. Tuotantopotentiaalia pidetään merkittävänä. Perinteisestä poikkeavat kaasuvarannot, kuten liuskekaasu, muodostavat kasvavan osuuden kaasun kokonaismäärästä. Vuonna 2012 uusien kaasumuotojen osuus oli jo noin 6 prosenttia globaalista tuotannosta ja yli 60 prosenttia Yhdysvaltojen tuotannosta.

Biokaasulla päästöt pienemmäksi

Yksi tulevaisuuden mahdollisuus on biokaasujen osuuden lisääminen. Biokaasu on uusiutuva kaasu, ja palamisen aikana tuotettu CO2 on syklin luonnollinen osa. Suurempi biokaasun osuus siis pienentäisi hiilidioksidipäästöjä. Tätä nykyä biokaasun osuus on rajallinen, mutta sen määrän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa maakaasuun saatetaan sekoittaa myös vetykaasua hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi entisestään.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-11 16.12