Tietoa maakaasusta

Maakaasu on monipuolinen energianlähde, ja sillä on merkittävä osuus Euroopan energiantuotannossa. 

Maakaasua käytetään useissa erilaisissa teollisissa prosesseissa, ja siitä tuotetaan lämpöä ja energiaa. Kotitalouksissa sitä käytetään lämmitykseen ja ruuanvalmistukseen.

Se on fossiilinen energialähde, jota syntyy biologisen materiaalin hajotessa hitaasti miljoonien vuosien aikana. Usein maakaasua löydetään samasta paikasta kuin öljyä. Kaasu on hajutonta ja väritöntä, ja se koostuu noin 90-prosenttisesti metaanista.

Kaasu on tärkeä energialähde EU:ssa

Eurogasin viimeisimpien arvioiden mukaan kaasun kulutus kasvoi 2015 noin 4 % vuoteen 2014 verrattuna. Kulutuksen kasvu, ensimmäisen kerran neljään vuoteen, heijastui nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonnin kasvussa, mikä korostaa lähteiden monipuolistumista.

Eurogasin tänään julkaisemien vuoden 2015 alustavien arvioiden mukaan kaasun kulutus Euroopan unionin 28 jäsenmaassa oli lämpöarvoltaan 4 603,6 terawattituntia (TWh GCV), mikä vastaa 426,3 miljardia kuutiometriä tai 356,3 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (mtoe NCV). EU on maakaasun nettotuoja, ja maakaasua tuodaan pääasiassa Venäjältä, Algeriasta ja Qatarista. Euroopan suurimmat maakaasun tuottajat (Venäjää lukuun ottamatta) ovat:

  • Norja
  • Hollanti
  • Iso-Britannia

Maiden välillä suuria eroja

Euroopan maiden välillä on suuria eroja kaasun kulutuksessa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Saksa, Iso-Britannia ja Italia (muodostavat yhteensä 50 prosenttia EU:n kaasun kulutuksesta), joita seuraavat Hollanti, Espanja ja Ranska.

Euroopan suurin kaasukenttä Slochteren on Groningenissä Hollannissa, ja lähes kaikki kotitaloudet (98 %) on 1960-luvulta lähtien liitetty monimutkaiseen, yli 200 000 km:n kaasuverkkojen verkostoon.

Maakaasun osuus sähköntuotannosta
Maat Maakaasun osuus sähköntuotannosta
Tanska 19
Ranska 4
Saksa 14
Alankomaat 59
Puola 2
Espanja 39
Ruotsi 0
UK 45
Suomi 15

Lähde: IEA Statistics, Electricity Generation, 2010

Vuorovaikutteisen kuvan nähdäksesi sinun on päivitettävä internetselaimesi uudempaan versioon

Energiakolmio

Yhteiskunnan energiatarpeiden täyttäminen edellyttää kolmen eri tekijän saamista tasapainoon: kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden sekä ympäristön ja ilmaston. Yksikään energialähde ei ole kaikista näkökulmista tarkasteltuna optimaalinen. Tässä energiakolmiossa kuvataan maakaasun haittoja ja hyötyjä.

Ilmasto ja ympäristö: Maakaasun poltto aiheuttaa CO2-päästöjä, vaikka päästöt ovat vähäisempiä kuin muiden fossiilisten polttoaineiden kohdalla. Maakaasua voidaan pitää siirtymävaiheen polttoaineena siirryttäessä kestävämpiin energiamuotoihin. Maakaasun rooli säätövoimana kasvaa, kun saatavuudeltaan vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, käyttö lisääntyy.

Toimitusvarmuus: Maakaasu mahdollistaa sähköntuotannon joustavuuden, minkä vuoksi se sopii hyvin säätövoimaksi. Maakaasun saatavuus voi olla jossain määrin epävarmaa, ja joillain maakaasua vievillä alueilla tilanne on poliittisesti epävakaa. Uusien kaasumuotojen, kuten liuskekaasun, kehittyminen voi auttaa pienentämään näitä epävarmuuksia. Teknologisten edistysaskelten ansiosta suurempia määriä maakaasua voidaan porata entistä tehokkaammin ja edullisemmin, mikä lisää toimitusvarmuutta.

Kilpailukyky: Maakaasu on kalliimpi energialähde kuin muut fossiiliset polttoaineet ja siihen kohdistuu merkittäviä hinnanvaihteluita osaksi sen vuoksi, että sen hinta on sidoksissa öljyn hintaan. Maakaasusta tulee kilpailukykyisempää, kun CO2-maksut nousevat.

Viimeksi päivitetty : 2016-12-09 11.13