Hiilivoiman tulevaisuus

Hiilivoima on myös tulevaisuudessa Euroopan energiajärjestelmän kulmakivi. Silti lisätoimia tarvitaan ilmakehään vapautuvien CO2-päästöjen pienentämiseksi.

Hiilenpoltossa ilmakehään vapautuva hiilidioksidi muodostaa globaalisti ajatellen suuren osan kokonaispäästöistä. Jokaista tuotettua sähkön kilowattituntia kohden, mikä vastaa suunnilleen yhden illan aikana TV:n katseluun kulutetun sähkön määrää, uudenaikaiset hiilivoimalat aiheuttavat päästöjä hieman alle yhden CO2-kilon verran.

EU:n ympäristötavoitteissa pyritään CO2-päästöjen vähentämiseen 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tähän tavoitteeseen ei päästä millään yksittäisellä ratkaisulla, koska niin monet maat ovat riippuvaisia hiilivoimaloista.

Uudet teknologiat vähentävät päästöjä

Hiilivoimaloiden päästöjä on vähennetty merkittävästi savukaasujen pesulla ja tehotoimilla, kuten hiilen kuivauksella. Kaksi tärkeää lisätoimenpidettä CO2-päästöjen vähentämisessä ovat hiilen talteenotto- ja varastointiteknologiat ja biomassan yhteispoltto hiilivoimaloissa.

CO2 varastoituna syvälle maan uumeniin

CCS-teknologia perustuu hiilidioksidin erottamiseen polttokaasuista, joita syntyy käytettäessä fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa. Ilmakehään päästämisen sijaan CO2 erotetaan muista kaasuista, kompressoidaan ja varastoidaan syvällä maan alla sijaitsevaan säilytyspaikkaan.

Biomassan yhteispoltto

Yhteispoltto tarkoittaa ratkaisua, jossa voimalat käyttävät kahta tai useampaa eri polttoainetta. Hiilen ja biomassan yhteispoltto olemassa olevissa hiilivoimaloissa on kustannustehokas ja nopea tapa vähentää CO2 -päästöjä.

Voimaloissa vaaditaan suhteellisen vähäinen määrä muutoksia, jotta monipuolisemman biomassasekoituksen käyttö mahdollistuu. Useimmissa voimaloissa 10‒15 prosenttia käytetystä hiilestä voidaan korvata ilman, että tehokkuus muuttuu merkittävästi tai että korroosioriski kasvaa.

Laskelmien mukaan yhteispoltto olemassa olevassa hiilivoimalassa voisi lisätä EU-alueella biopolttoaineilla tuotetun sähkön osuutta 50‒90 TWh vuodessa, mikä vastaa 1,5‒2,5 prosenttia EU:n kokonaissähköntuotannosta. Tällä voitaisiin vähentää CO2-päästöjä 85 miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä vastaisi noin 5‒10 prosenttia osuutta vähennyksistä, joita vaaditaan EU:n 2030-ilmastotavoitteiden täyttymiseksi.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-11 15.43