Biomassan tulevaisuus

Useita erilaisia tuotantotekniikoita on kehitetty biomassan muuttamiseksi lämmöksi ja sähköksi. Erilaisia biomassan jalostusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti.

Kehityksen keskiössä on toiminnan jatkuva tehostaminen. Raaka-aineiden muuttaminen energiatiheämpään muotoon helpottaa niiden kuljetusta, varastointia ja käyttöä arvoketjun muissa osissa. Yksi kehitteillä olevista esimerkeistä on biopolttoaineiden lämpökäsittely, joka yksinkertaistaisi raaka-aineiden vientiä tulevaisuudessa ja mahdollistaisi energiatehokkaampien pellettien valmistuksen.

Hiilidioksidipäästöjen hinnalla vaikutusta kilpailukykyyn

Tällä hetkellä sähkön tuottaminen biomassasta on kalliimpaa kuin sen tuottaminen fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä. Hintaeroon vaikuttavat erilaiset talouden ohjausjärjestelmät, kuten hiilidioksidin päästöoikeudet. CO2-maksujen nousu siis tukisi energiajärjestelmän muuttamista biomassaa suosivaksi.

Kehittyvät markkinat

Biomassan myynti kansainvälisellä tasolla energiantuotantoon on yhä rajallista. Biomassakaupan kasvu tulevaisuudessa merkitsee todennäköisimmin sitä, että polttoaine tuotetaan kaukana sen kulutuspaikasta. Tämä korostaa standardoidun, globaalin kauppa- ja sertifiointijärjestelmän tarvetta. Tällaisten globaalien sertifiointistandardien kehittämisen ja käyttöönoton tukemiseksi Vattenfall kuuluu Sustainable Biomass Partnership -järjestöön.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-11 15.29