Tietoa bioenergiasta

Biomassa on uusiutuvan energian lähde, joka voi sisältää mitä tahansa aina peltoenergiasta maa- tai metsätalouden jäämiin ja jätteeseen.

Biomassaa on käytetty polttoaineena jo tuhansia vuosia. Biomassasovellusten kehittämisessä on otettu suuria harppauksia kuluneiden vuosikymmenten aikana. Tätä nykyä on olemassa erilaisia menetelmiä, joilla biomassasta tuotetaan lämpöä ja sähköä: pellettejä käytetään kotitalouksissa lämmitykseen ja jätteestä tuotetaan sähköä kaupallisissa voimaloissa.

Kaksi kolmasosaa primääristä uusiutuvan energian tuotannosta

Biomassa ja jäte muodostivat noin 2/3 primääristä uusiutuvan energian tuotannosta vuonna 2014. Se onkin tällä hetkellä Euroopan unionin suurin uusiutuvan energian lähde. Biomassaa käytetään pääasiassa maissa, joissa metsäteollisuus on laajamittaista ja metsäteollisuuden jäännösmateriaaleja, kuten oksia, puulastuja ja sahanpurua voidaan käyttää sähkön ja lämmön tuotantoon. Mailla, joissa maatalous on suuressa roolissa ja teollisuus tuottaa biopolttoaineeksi kelpaavaa jätemateriaalia, on suuri potentiaali lisätä biomassan käyttöä.

Bioenergialla on tärkeä rooli EU:n energialähteenä

Ympäristöystävällinen biomassa, erityisesti metsien biomassa, vaikuttaa merkittävästi EU:n kykyyn saavuttaa päästövähennyksiä, toimitusvarmuutta ja teollisuuden kilpailukykyä koskevia kunnianhimoisia tavoitteita. Vattenfall näkee biomassan tärkeän roolin vihreän yhteiskunnan lämmöntarpeen tyydyttäjänä. Lisäksi biomassan käyttö tehokkaissa ja joustavissa yhdistetyissä lämpö- ja voimalaitoksissa (CHP) voi auttaa tasapainottamaan muita uusiutuvia energialähteitä kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa. Riippumatta biomassan loppukäytöstä on aina varmistettava, että puumaiset biomassat ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

EU renewable energy outlook by 2020

Avaa kuva suurempana (uusi ikkuna)

Energiakolmio

Yhteiskunnan energiatarpeiden täyttäminen edellyttää kolmen eri tekijän saamista tasapainoon: kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden sekä ympäristön ja ilmaston. Yksikään energialähde ei ole kaikista kulmista tarkasteltuna optimaalinen. Energiakolmio kuvaa biomassan etuja ja haittoja.

 

Ilmasto ja ympäristö: Biomassan poltto vapauttaa hiilidioksidia ilmakehään, mutta kun biomassa kasvaa, se sitoo hiilidioksidia itseensä fotosynteesin välityksellä. Oikein käsitellystä biomassasta tulee siis ajan myötä hiilineutraalia. Biomassan käyttäminen energiantuotannossa fossiilisten polttoaineiden sijasta vähentää CO2-päästöjä huomattavasti.

Saatavuuden turvaaminen: Biomassa voidaan muuntaa vakaaksi ja luotettavaksi sähkön ja lämmön lähteeksi. Lisäksi biomassan käyttö tehokkaissa ja joustavissa yhdistetyissä lämpö- ja voimalaitoksissa (CHP) voi auttaa tasapainottamaan muita uusiutuvia energialähteitä kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa. Yksi tärkeä vaihe kestävien hankintalähteiden hankinnassa on globaalin kauppa- ja sertifiointijärjestelmän luominen ja vakiinnuttaminen. Biomassavarannot ovat maantieteellisesti hajallaan ja poliittinen riski on rajallinen.

Kilpailukyky: Biomassan käyttö energiantuotantoon on tätä nykyä kalliimpaa kuin hiilen, kaasun tai ydinvoiman kaltaisten energialähteiden käyttäminen. Globaali biomassan toimitusketju on kehittymässä, ja ajan myötä teknologiset ja logistiset kehitysaskeleet alkavat laskea hintoja. CO2:n hinnannousu tulee myös parantamaan biomassan taloudellista kilpailukykyä.

Viimeksi päivitetty : 2017-05-23 14.12