Tietoa energiankäytöstä

Energian loppukäyttäjät jaetaan tavallisesti neljään eri kategoriaan: teollisuus, kuljetus, asuinkiinteistöt sekä kaupalliset ja julkiset palvelut. 

Loppukäyttäjät ovat tekemisissä sähkö-, kaasu- ja lämpöyhtiöiden kanssa samoin kuin niiden paikallisten jakeluyhtiöiden kanssa, jotka omistavat fyysisen jakeluverkon.

Sekä kotitaloudet että yritykset voivat pienentää energiankulutustaan merkittävästi käyttämällä energiaa älykkäämmin ja tehokkaammin. Usein tämä voidaan saavuttaa ilman merkittäviä investointeja.

Kotitalouksien älykäs energiankäyttö

Useissa kotitalouksissa energiakustannuksia voidaan vähentää merkittävästi seuraamalla energiankulutusta aktiivisesti, käyttämällä energiatehokkaampia laitteita ja parantamalla eristystä. Erilaiset älykkäät mittarit auttavat tunnistamaan hukkaenergian lähteet. Ratkaisuja on saatavana myös lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen etäohjaukseen mobiililaitteilla.

Aurinkopaneelit ja pienimuotoiset tuuliturbiinit voivat omalta osaltaan vähentää sähkönostotarvetta. Älykkäiden sähköverkkojen käyttöönotto antaa perinteisille käyttäjille mahdollisuuden tulla sähkön nettotuottajiksi.

Energiatehokkuutta yrityksille

Monissa yrityksissä energiakustannukset ovat merkittävä menoerä. Useimmat yritykset pystyvät pienentämään energiankäyttöään noin 20 % ilman kalliita investointeja. Ensimmäinen askel on selvittää nykyinen energiankäyttö ja näin parantaa tietämystä pääasiallisista energian käyttökohteista, kuten lämmityksestä, vedenkäytöstä, ilmanvaihdosta ja valaistuksesta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi yksityiskohtaisemmin energiankulutusta seuraavalla laitteella.

Selvitys voi toimia pitkäaikaisen energiastrategian perustana ja johtaa energiankulutuksen vähenemiseen, ympäristövaikutusten pienenemiseen ja kustannusten alenemiseen.

Viimeksi päivitetty : 2017-07-12 09.07