Tietoa sähkönjakelusta

Sähköverkko liittää sähköntuottajat sähkönkäyttäjiin. Viime vuosien aikana järjestelmä on muuttunut monimutkaisemmaksi.

Perinteisessä mielessä ajateltuna sähköntuottajat ovat suuria voimaloita. Viime vuosien aikana järjestelmä on muuttunut monimutkaisemmaksi, kun sähkönkäyttäjistä on tullut pienessä mittakaavassa myös sähköntuottajia. Sähköverkko jaetaan kantaverkkoihin ja (alueellisiin ja paikallisiin) jakeluverkkoihin. Kantaverkko on kuin moottoritie, joka kuljettaa suurjännitesähköä pitkiä välimatkoja.


Sähkö johdetaan kantaverkoista alueellisiin ja paikallisiin verkkoihin, jotka toimittavat sitä edelleen kotitalouksien, yritysten, kuljetusjärjestelmien ja raskaan teollisuuden päivittäisiin tarpeisiin. Sähköntuottajan ja -kuluttajan välillä on useita muuntoasemiksi kutsuttuja pisteitä, joissa sähkön suurjännite muunnetaan pienemmäksi.

Kantaverkoista huolehtii siirtoverkko-operaattori

Kussakin maassa on yksi tai useampi järjestelmänhaltija, joita kutsutaan siirtoverkko-operaattoreiksi (Transmission System Operators, TSO). Niiden tehtävänä on käyttää, ylläpitää ja kehittää kantaverkkoa. Niiden ensisijaisena tehtävänä on taata turvattu ja luotettava taustainfrastruktuuri. Siirtoverkko-operaattorit toimivat myös yhteistyössä keskenään yhteisen eurooppalaisen kantaverkon kehittämiseksi. Siirtoverkko-operaattorit ovat usein, mutta eivät aina, valtion omistuksessa.

Alueellisten ja paikallisten verkkojen omistajuus on jaettu yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken, ja yhteiseltä nimeltään näitä kutsutaan jakeluverkko-operaattoreiksi (Distribution System Operators, DSO). Kullakin omistajalla on oikeus ja velvollisuus varmistua siitä, että sähköverkko on määritetyn maantieteellisen alueen sisäpuolelle kuuluvien kuluttajien käytettävissä ja että jokainen käyttäjä on kytketty kyseiseen verkkoon.

Infrastruktuurimonopoli on käytännöllinen ratkaisu

Kotitaloudet ja yritykset voivat valita sähköntoimittajansa aivan kuten autonsa merkin. Tieurakoitsijaa emme kuitenkaan voi valita, ja samalla periaatteella emme voi valita myöskään sähköverkkoyhtiötämme. Infrastruktuurimonopolin pääasiallinen syy on se, että käytännön ja kustannussyiden vuoksi sähköverkkoja on vain yksi – aivan kuten tiestöstä huolehtivia tahoja.


Jotta sähkönjakelua voitaisiin tehostaa, uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätä ja vastata uusiin sähkönkäyttötarpeisiin, kuten sähköautojen lisääntymiseen, käynnissä on muutoksia, joiden tavoitteena on luoda älykkäisiin sähköverkkoihin perustuva eurooppalainen sähköjärjestelmä.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 13.29