Tietoa maakaasusta

Maakaasun tehokas siirtäminen tuottajalta loppukäyttäjille vaatii monimutkaista kaasuputkiverkostoa.

Maakaasun kuljettaminen liittyy läheisesti myös sen varastointiin. Jos maakaasua ei tarvita välittömästi, sitä voidaan varastoida siihen saakka, kunnes sitä tarvitaan.

Alunperin maakaasua pidettiin öljyn poraamisen sivutuotteena. Sillä on kuitenkin suuri arvo energiantuotannossa. Siksi laajamittaisia jakeluputkiverkostoja on rakennettu suurille markkina-alueille, kuten Yhdysvaltoihin, Länsi-Eurooppaan, Venäjälle ja muihin entisen Neuvostoliiton valtioihin ja Aasiaan.

Kullakin alueella yksi verkon omistaja

EU:n pyrkimyksenä on rakentaa eurooppalaiset kaasumarkkinat ja luoda suotuisat olosuhteet maiden väliselle kaupalle. Kuten myös sähköverkkojen kohdalla, kaasumarkkinoilla vallitsee vapaa kilpailu kaasuntoimittajien kesken. Käytännön syistä yksittäisten maantieteellisten alueiden kaasuverkot ovat yksittäisten yritysten omistuksessa. Tämä on kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin se, että jokaisen yrityksen olisi rakennettava omat kaasuverkkonsa. Ratkaisu luo myös paremmat olosuhteet verkon ylläpidolle ja kehittämiselle. Kunkin maantieteellisen alueen verkon omistaja on vastuussa sen varmistamisesta, että kaasu on loppukäyttäjän käytettävissä ja että verkko on turvallinen, luotettava ja tehokas.

Euroopassa maakaasu on kaasuista eniten käytetty energialähde. Biokaasumarkkinoiden potentiaali on merkittävä, mutta toimenpiteitä vaaditaan, jotta biokaasun tuotanto saataisiin vastaamaan paremmin sen kysyntää.

Maakaasua kaasukentiltä käyttäjille

Maakaasu kuljetetaan kaasukentiltä jakeluverkkoon siirtoputkia pitkin. Putkien halkaisija on jopa metri tai enemmän, ja putket sijoitetaan merenpohjaan tai maalle, jolloin ne useimmiten kaivetaan maan alle.

Siirtoputkissa paine on yleensä 40‒100 baaria, ja paine-ero kuljettaa kaasun pisteestä A pisteeseen B. Lopulta maakaasu kuljetetaan pienempiä putkia pitkin jakeluverkon halki paineenalennusasemille, joissa paine jälleen lasketaan ennen maakaasun kuljettamista kuluttajien käyttöön.

Tässä vaiheessa paine on noin neljä baaria, mikä vastaa suunnilleen täytetyn polkupyörän renkaan painetta. Jos maakaasun käyttäjät ovat pienempiä yksiköitä, kuten kotitalouksia, kaasun painetta lasketaan entisestään.

Jos kaasuesiintymä on liian kaukana käyttäjistä tai putkiston rakentaminen on hankalaa, maakaasu voidaan muuntaa nesteeksi ja kuljettaa tankkereilla. Tankkerit purjehtivat satamiin, jotka on liitetty kanta- ja jakeluverkkoihin.

Maakaasun tuontireitit EU-maissa

Kuvassa on yleiskatsaus maakaasun tuontireitteihin EU-maissa. Neljännes kaikesta EU-maissa kulutetusta energiasta tuotetaan kaasulla, josta 60 prosenttia tuodaan esimerkiksi Venäjältä, Norjasta ja Algeriasta.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 13.37