Kaukolämpö ‒ toimintaperiaate

Kaukolämmön tarpeisiin toimitettava lämpö tuotetaan yleensä CHP-voimaloissa (Combined heat and power), joissa samassa prosessissa tuotetaan sähkön lisäksi lämpöä.

CHP-voimaloita on usean tyyppisiä ja niissä käytetään energialähteinä useimpia polttoaineita, mukaan lukien maakaasu, hiili, öljy ja biomassa. Tavallisin CHP-voimalatyyppi tuottaa sähköä höyryturbiineilla. Jäljelle jäävää höyryä ei heitetä hukkaan, vaan sillä lämmitetään kylmää kaukolämpövettä ja lämpö siirretään kotitalouksiin ja yritysten tiloihin maanalaisia putkia pitkin: tätä kutsutaan kaukolämpöverkoksi.

Kuuma, noin 100-asteinen vesi kuljetetaan kaupunkeihin primääriputkea pitkin. Sitten vesi virtaa sekundääriputkea pitkin edelleen kiinteistöjen lämmitysverkkoon, esim. lattialämmityksen tarpeisiin ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Sekundääriverkossa veden lämpötila on matalampi (noin 70 astetta ja paluuputkessa noin 40 astetta).

Moderneimmat ja tehokkaimmat CHP-voimalat käyttävät polttoaineena maakaasua

CHP-voimalat ovat erittäin tehokkaita. Kun tuotanto perustuu maakaasuun, höyryturbiiniin voidaan yhdistää kaasuturbiini, mikä parantaa tehokkuutta entisestään. Käytetystä polttoaineesta riippumatta noin 90 % energiasta hyödynnetään. Tästä koituu huomattavia etuja verrattuna muihin voimaloihin, jotka käyttävät ainoastaan tuottamansa sähkön eli toisin sanoen hyödyntävät vain 35‒50 % energiasta.

Paremman ilmaston puolesta

Erittäin tehokas kaukolämpö – CHP-voimalat yhdistettyinä laajamittaiseen lämmönvarastointiin ja kaukolämpöä edistäviin konsepteihin tai lämpöpumppuihin, jotka käyttävät uusiutuvien energialähteiden ylimääräistä energiaa – tarjoaa esimerkiksi merkittävän potentiaalin lisätä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa lämmitystä etenkin urbaaneilla alueilla. Se tarjoaa myös ensisijaisten fossiilisten energialähteiden, kuten öljyn ja kaasun, huomattavia säästöjä.

Toinen kaukolämmön tärkeä ominaisuus on, että se ei vain hyödynnä hukkalämpöä, vaan mahdollistaa myös biopolttoaineiden, jätepolttoaineen ja suurten lämpöpumppujen käytön ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Kaukolämmön toimintaperiaate

Suurennettu kuva (englanniksi)

Vesi kuljetetaan suljetuissa maanalaisissa putkissa lämmitettävän rakennuksen kaukolämpökeskukseen. Lämmönsiirrin kuljettaa lämmön (mutta ei vettä) kiinteistön omaan lämmitysjärjestelmään, toisin sanoen lämpöpattereihin ja lämminvesihanoihin. Jäähtynyt kaukolämpövesi palautuu kaukolämmön tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi, minkä jälkeen se pumpataan takaisin kaukolämpöjärjestelmän käyttöön.

Viimeksi päivitetty : 2017-05-26 09:38