Tietoa kaukojäähdytyksestä

Kaukojäähdytys vastaa jäähdytetyn veden jakelusta toimistoihin ja tehtaisiin. Perinteisiin ilmastointimenetelmiin verrattuna se vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Kaukojäähdytyksen periaatteet vastaavat kaukolämmön periaatteita. Jäähdytyksen lähteenä käytetään usein järvien tai merien kylmää pohjavettä. Kylmää vettä pumpataan noin 30‒45 metrin syvyydestä jatkuvalla syklillä tuotantolaitoksiin, joissa se viilentää jäähdytysverkon putkissa kulkevan veden.

Järveen ei kohdistu ympäristövaikutuksia

Myöhemmin vesi pumpataan takaisin järveen, jossa se palautuu nopeasti takaisin alkuperäiseen lämpötilaansa. Toisin sanoen toimenpide ei vaikuta järven luonnollisiin olosuhteisiin. Uusien tekniikoiden ansiosta on mahdollista myös varastoida kylmää vettä maan alle, ja siten toimittaa viilennystä kotitalouksiin kesäaikaan.

Tuotantolaitoksissa on yleensä myös kompressiojäähdytysjärjestelmiä, jotka jäähdyttävät vettä edelleen, jos järviveden lämpötila ei ole riittävän matala. Näin jäähdytysvarmuus säilyy kaikkina aikoina.

Kaukojäähdytys vähentää hiilidioksidipäästöjä

Jäähdytysjärjestelmät pystyvät hyödyntämään myös CHP-voimaloiden tai jätteenpolttolaitosten hukkalämpöä, jolla ne käyttävät absorptiojäähdyttimiä. Nämä huolehtivat jäähdytystarpeista kesäaikaan, mikä vähentää sähkön kulutusta merkittävästi. Kaukojäähdytyksen ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 75 prosenttia perinteisiin ilmastointiratkaisuihin verrattuna.

Kaukojäähdytystä ilmastoinnin tarpeisiin

Kaukojäähdytys voidaan toteuttaa kahdella tapaa: käyttämällä luonnollisia lähteitä tai tuottamalla jäähdytettyä vettä kaukolämmön ja sähkön avulla. Molemmissa tapauksissa Vattenfall syöttää tuotetun kylmän veden kaukojäähdytysverkkoonsa. Kylmä vesi kiertää suljetussa piirissä keskusjäähdytysaseman ja rakennusten välillä.

Suurennettu kuva

1. Jäähdytys luonnollisia lähteitä käyttäen

Keskusjäähdytysasema tuottaa luontaisia jäähdytyslähteitä, kuten järviä, käyttämällä kylmää vettä ja syöttää sitä kaukojäähdytysverkkoon.

2. Kaukojäähdytyksen valvomo

Jäähdytysasemien keskitetty valvonta varmistaa jäähdytyksen optimoinnin.

3. Kaukolämpöön perustuva jäähdytys

Keskusjäähdytysasema käyttää kaukolämpöä ja sähköä kylmän veden tuotantoon ja syöttää sen kaukojäähdytysverkkoon.

Viimeksi päivitetty : 2018-01-09 10.30