Hinnoittelu

Kaukolämmön hinta määräytyy useiden tekijöiden perusteella.

Yksi tärkeä tekijä on kaukolämpöverkon laajuus. Mitä enemmän kaukolämpöä toimitetaan toisiaan lähellä asuville kuluttajille, sitä edullisempi on kustannusrakenne.Tässä suhteessa esimerkkimaaksi nousee Ruotsi, jonka kaukolämpöverkko on mittava. Myös yrityskohtaiset olosuhteet, etenkin käytetty polttoaine, suunnitellut investoinnit ja verkon ja tilojen vaatima huolto, ovat tärkeässä roolissa.

Poliittisilla toimilla merkitystä

Hintaan vaikuttavat myös muutokset polttoaineen hinnoissa, verot ja talouden ohjausjärjestelmät, kuten sähkösertifikaatit, päästöoikeudet, syöttötariffit ja viranomaisvaatimukset. Vaikka kaukolämmön energialähteinä voidaan käyttää useita polttoaineita, poliittisilla toimenpiteillä on paljon merkitystä.

Paikalliset olosuhteet vaikuttavat hintoihin

Paikallisten kaukolämpömarkkinoiden toimijat käyttävät kahta ensisijaista hinnoittelumallia: vaihtelevaa hinnoittelua ja kustannusperusteista hinnoittelua. Vaihtelevassa hinnoittelussa keskiöön nousevat kuluttajan valinnat. Tavoitteena on, ettei hinta ylitä kilpailijan hintaa mutta toiminnasta kertyy kuitenkin voittoa. Kustannusperusteisen hinnoittelun on tarkoitus vastata kaukolämmön ja siihen liittyvien kustannusten hintaa.

Koska kaukolämpö on luonteeltaan paikallista, hintoihin vaikuttavat suuresti paikalliset olot ja säännökset. Siksi hinnoissa on paljon paikallista vaihtelua.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 13:43