Tietoa kaukolämmöstä

Kaukolämpöä tuotetaan yhdessä tai useammassa tuotantolaitoksessa, josta lämpö siirretään rakennuksiin maanalaisia putkia pitkin.

Kaukolämpö on turvallinen ja luotettava lämmitysmuoto, ja sen ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Usein sitä tuotetaan yhteistuotannossa sähkön kanssa, mikä pienentää ympäristövaikutuksia entisestään. Sitä tuotetaan yhdessä tai useammassa tuotantolaitoksessa, joista lämpö siirretään rakennuksiin maanalaisia putkia pitkin.

Kaukolämpö mahdollistaa hukkalämmön käytön, ja hukkalämpö kerätään talteen paikoista, joissa sitä syntyy merkittävästi, kuten sähköntuotannosta ja jätteenpoltosta.

Perinteisen mallin mukaan kaukolämmön asiakas voi ostaa kaukolämmön vain yhdeltä toimittajalta. Kaukolämpö on useissa maissa luonnollinen monopoli. Valtio säätelee usein paikallisia kaukolämpömarkkinoita, eivätkä kaukolämpöyhtiöt saa tavoitella voittoa. Joissain maissa kaukolämpöyhtiöt saavat ansaita voittoa, mutta valtion viranomaisten on hyväksyttävä niiden veloittamat hinnat.

Pääasiallinen lämmitysmuoto Pohjoismaissa

Kaukolämmön asema lämmitysmarkkinoilla vaihtelee maittain. Vaihtelu perustuu maiden välisiin perinteisiin eroihin ja talouden ohjausjärjestelmien rakenteeseen. Osissa Pohjois- ja Itä-Eurooppaa noin 50 prosenttia kotitalouksista saa lämpönsä kaukolämmöstä. Se on pääasiallinen lämmitysmuoto kaikissa Pohjoismaissa Norjaa lukuun ottamatta. Jos kaukolämpö on valittavissa paikallisilla lämmitysmarkkinoilla, sen markkinaosuus on usein yli 90 prosenttia.

Kaukolämmön siirtäminen

Suurennettu kuva (englanniksi)

Useita erilaisia energialähteitä, mukaan lukien biomassa, jäte ja maakaasu, voidaan käyttää polttoaineena kaukolämpövoimalassa. Yllä olevassa kuvassa esimerkkinä käytetään biomassaa.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 13:41