Tietoa kaukolämmöstä

Kaukolämpö edistää urbaanin lämmityksen muutosta.

Kaukolämpö on turvallinen ja luotettava lämmitysmuoto, joka tarjoaa resursseja tehokkaasti käyttäviä ja alhaisia CO2-päästöjä tuottavia ratkaisuja. Usein sitä tuotetaan yhteistuotannossa sähkön kanssa, mikä pienentää ympäristövaikutuksia entisestään.

Kaukolämpöä tuotetaan yhdessä tai useammassa tuotantolaitoksessa, josta lämpö siirretään rakennuksiin maanalaisia putkia pitkin. Kaukolämmössä käytetään ylimääräistä lämpöä, jota syntyy sähköntuotannossa, muilla teollisuudenaloilla ja jätteen poltossa.

Alueajattelu liittyy erittäin kiinteästi tehokkaan kaukolämmön ideaan: kaupunkialueilla ilmastoneutraalien alueiden käsitteet yhden rakennuksen lähestymistapojen sijaan vaikuttaisivat optimaalisesti hiilestä irtautumisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen.

Pääasiallinen lämmitysmuoto Pohjoismaissa

Kaukolämmön asema lämmitysmarkkinoilla vaihtelee maittain. Vaihtelu perustuu maiden välisiin perinteisiin eroihin ja infrastruktuurin rakenteeseen. Osissa Pohjois- ja Itä-Eurooppaa noin 50 % kotitalouksista saa lämpönsä kaukolämmöstä. Se on pääasiallinen lämmitysmuoto kaikissa Pohjoismaissa Norjaa lukuun ottamatta ja myös merkittävä Saksassa ja Alankomaissa.

Kaukolämmön siirtäminen

Suurennettu kuva (englanniksi)

Useita erilaisia energialähteitä, mukaan lukien biomassa, jäte ja maakaasu, voidaan käyttää polttoaineena kaukolämpövoimalassa. Yllä olevassa kuvassa esimerkkinä käytetään biomassaa.

Viimeksi päivitetty : 2017-05-26 09:25