Tietoa kaukolämmöstä

Kaukolämpö edistää urbaanin lämmityksen muutosta.

Kaukolämpö on turvallinen ja luotettava lämmitysmuoto, joka tarjoaa resursseja tehokkaasti käyttäviä ja alhaisia CO2-päästöjä tuottavia ratkaisuja. Usein sitä tuotetaan yhteistuotannossa sähkön kanssa, mikä pienentää ympäristövaikutuksia entisestään.

Kaukolämpöä tuotetaan yhdessä tai useammassa tuotantolaitoksessa, josta lämpö siirretään rakennuksiin maanalaisia putkia pitkin. Kaukolämmössä käytetään ylimääräistä lämpöä, jota syntyy sähköntuotannossa, muilla teollisuudenaloilla ja jätteen poltossa.

Alueajattelu liittyy erittäin kiinteästi tehokkaan kaukolämmön ideaan: kaupunkialueilla ilmastoneutraalien alueiden käsitteet yhden rakennuksen lähestymistapojen sijaan vaikuttaisivat optimaalisesti hiilestä irtautumisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen.

Pääasiallinen lämmitysmuoto Pohjoismaissa

Kaukolämmön asema lämmitysmarkkinoilla vaihtelee maittain. Vaihtelu perustuu maiden välisiin perinteisiin eroihin ja infrastruktuurin rakenteeseen. Osissa Pohjois- ja Itä-Eurooppaa noin 50 % kotitalouksista saa lämpönsä kaukolämmöstä. Se on pääasiallinen lämmitysmuoto kaikissa Pohjoismaissa Norjaa lukuun ottamatta ja myös merkittävä Saksassa ja Alankomaissa.

Mistä lämpö itse asiassa on peräisin?

Kaukolämpöverkot ovat hyväksi havaittu ratkaisu lämmön, kuuman veden ja jäähdytyspalvelujen jakamiseksi eristetyn putkiston kautta keskitetyistä tuotantopisteistä loppukäyttäjille. Putkistot soveltuvat syöttämään paikallisesti saatavilla olevia, uusiutuvia ja vähän hiiltä sisältäviä energialähteitä, kuten aurinko- ja maalämpöä, teollisuuden ja kaupallisten rakennusten hukkalämpöä sekä CHP-voimaloiden (sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten) lämpöä. Kyky integroida erilaisia energialähteitä merkitsee sitä, etteivät asiakkaat ole riippuvaisia yksittäisistä energialähteistä.

Suurennettu kuva

1. Asiakkaat

Asuinrakennusten, toimistojen, hotellien tai julkisten tilojen omistajat tai vuokraajat.

2. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP)

CHP-voimaloissa tuotetaan sähköä ja lämpöä ympäristöystävällisellä, yhdistetyllä tavalla. Sähkö ja lämpö syötetään sähkö- tai kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkko tarjoaa lämpöä ja kuumaa vettä toimistoihin, julkisiin tiloihin ja kotitalouksille.

3. Lämpöpumput

Lämpöpumput tarjoavat energiatehokkaita vaihtoehtoja lämpökattiloiden ja ilmastoinnin kaltaisille lämmitysmuodoille. Pumput liikkuvat lämmön tuottamisen sijaan ja tarjoavat tiloihin joko lämmitystä tai jäähdytystä. Lämpöpumput toimivat parhaiten lauhkeissa ilmastoissa.

4. Jätteestä energiaksi

Lämpöä tuotetaan poltettavaksi soveltuvan jätteen polttamisesta, mikä on tapa hyödyntää jätteen energiasisältöä eli saada lämpöä jätteestä.

5. Teollisuuden hukkalämpö

Runsaasti lämpöä tuottavien teollisuudenalojen, kuten jalostamoiden ja rautatehtaiden, prosessit tarjoavat mahdollisuuksia teollisuuden "jäte"lämmön talteenottoon, jolloin lämpöä voidaan käyttää erilaisten energiatarpeiden täyttämiseksi esimerkiksi kaukolämpöverkoissa.

Viimeksi päivitetty : 2017-12-28 15.14