Tietoa energianjakelusta

Energiaa siirretään kotitalouksiin ja yrityksiin sähkön, kaasun ja lämmön muodossa.

Sähkö

Sähköverkko liittää sähköntuottajat sähkönkäyttäjiin. Perinteisessä mielessä ajateltuna sähköntuottajat ovat suuria voimaloita. Viime vuosien aikana järjestelmä on kuitenkin muuttunut monimutkaisemmaksi, kun sähkönkäyttäjistä on tullut pienessä mittakaavassa myös sähköntuottajia. Sähköverkko jaetaan kantaverkkoihin ja (alueellisiin ja paikallisiin) jakeluverkkoihin.

Eurooppalaisen energiajärjestelmän muutoksessa on kyse uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisestä, hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, asiakkaiden aktiivisemmasta roolista ja eurooppalaisten sähköverkkojen liittämisestä uuteen kantaverkkoon. Uusi järjestelmä on entistä linkittyneempi, mutta myös hajautetumpi.

Maakaasu

Maakaasu kuljetetaan kaasukentiltä ensin siirtoputkia ja sitten pienempien putkien verkostoa pitkin paineenalennusasemille ennen sen siirtämistä loppukäyttäjille. Jos maakaasukenttä on liian kaukana käyttäjistä, kaasu voidaan muuntaa nestemäiseen muotoon ja kuljettaa tankkereilla.

EU:n pyrkimyksenä on rakentaa eurooppalaiset kaasumarkkinat ja luoda suotuisat olosuhteet maiden väliselle kaupalle. Kuten myös sähköverkkojen kohdalla, kaasumarkkinoilla vallitsee vapaa kilpailu kaasuntoimittajien kesken. Käytännön syistä yksittäisten maantieteellisten alueiden kaasuverkot ovat kuitenkin yksittäisten yritysten omistuksessa.

Kaukolämpö

Kaukolämpöä tuotetaan yhdessä tai useammassa tuotantolaitoksessa, josta lämpö siirretään rakennuksiin maanalaisia putkia pitkin. Kaukolämpöasiakas voi ostaa kaukolämpöä vain yhdeltä toimittajalta. Kaukolämpö on useissa maissa luonnollinen monopoli. Koska kaukolämpö on luonteeltaan paikallista, paikalliset olot vaikuttavat hintoihin merkittävästi, joten hinnat vaihtelevat paikkakunnittain.

Kaukojäähdytyksen toimintaperiaatteet ovat kaukolämmön kaltaisia, mutta lämpimän veden sijaan kaukojäähdytys siirtää jäähdytettyä vettä kiinteistöihin, kuten toimistoihin ja tehtaisiin.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-12 14.41