Tietoa energiasta

Tuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotannossa käytetään useita eri energialajeja, esimerkiksi biomassaa, hiiltä, maakaasua ja ydinvoimaa.

Lue sähkön- ja lämmöntuotannosta

Jakelu

Energiaa jaetaan kotitalouksiin ja yrityksiin sähkön, maakaasun ja lämmön muodossa.

Lue miten se tapahtuu

Markkinat

Energiakauppaa käydään sekä pörsseissä että niiden ulkopuolella. Euroopassa on yli kaksikymmentä eri energiapörssiä. 

Lue sähkön, maakaasun, polttoaineen ja päästöoikeuksien kaupasta

Energialähteet

Jokaisella energiamuodolla on omat etunsa ja haittansa, kun ajatellaan kilpailukykyä, toimitusvarmuutta sekä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Onko tulevaisuutemme uusiutuvissa energiamuodoissa, kuten aurinko-, tuuli- ja vesienergiassa? Kuinka ympäristöystävällisiä ovat fossiiliset polttoaineet, kuten hiili, öljy ja maakaasu?

Vesivoima

Vesivoimassa valjastetaan käyttöön veden liike-energia. Se on kiistatta EU-maiden johtava uusiutuvan energian lähde.

Tietoa vesivoimasta

Aurinkoenergia

Aurinkoenergia on nopeasti kasvava, uusiutuva energialähde, jonka aiheuttamat päästöt ovat hyvin vähäisiä.

Tietoa aurinkoenergiasta

Tuulivoima

Tuulivoima on EU-maiden nopeimmin kasvava energialähde, eikä siitä aiheudu polttoainekustannuksia eikä hiilidioksidipäästöjä.

Tietoa tuulivoimasta

Maakaasu

Maakaasu on monipuolinen energialähde. Sitä käytetään erilaisissa teollisissa prosesseissa ja muunnetaan lämmöksi ja sähköksi. Kotitalouksissa sitä käytetään lämmitykseen ja ruuanvalmistukseen.

Tietoa maakaasusta

Hiili

Hiili on tehokas ja edullinen energialähde, joka sopii vakaaseen energian massatuotantoon.

Tietoa hiilestä

Ydinvoima

Vuonna 2010 EU-alueella oli toiminnassa 143 ydinreaktoria, ja neljä uutta oli rakenteilla. Yhteensä näiden voimaloiden kokonaiskapasiteetti on 135 GW ja niissä tuotetaan yli 28 % EU:n sähköstä.

Tietoa ydinvoimasta

Biomassa

Biomassa on uusiutuvan energian lähde, joka voi sisältää mitä tahansa aina peltoenergiasta maa- tai metsätalouden jäämiin ja jätteeseen. Se on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista energialähteistä.

Tietoa biomassasta

Öljy

Öljyä käytetään usein silloin, jos muut voimalaitokset eivät pysty toimittamaan tarpeeksi energiaa esimerkiksi kylminä talvipäivinä.

Tietoa öljystä