Tietosuojailmoitus

Tämän tietosuojaa tietoverkossa koskevan ilmoituksen (jäljempänä “Tietosuojailmoitus“) tarkoituksena on selvittää Vattenfall Oy:n internet-sivujen (jäljempänä ”Sivut”) käyttäjille, miten Vattenfall Oy (jäljempänä ”Vattenfall”) käsittelee Sivujen käyttäjistä kerättyjä tietoja. Pyydämme Teitä ystävällisesti lukemaan koko tämän asiakirjan, ennen kuin avaatte Sivut. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä ehtoja.

Jos ette hyväksy näitä ehtoja, lopettakaa näiden sivujen käyttäminen.

1. Sivujen käyttäjän tietojen suojaaminen ja tietoturva

Vattenfall sitoutuu noudattamaan näitä käyttäjien yksityisyyden suojaa tietoverkossa koskevia periaatteita ja suojaamaan Sivujen käyttäjien Vattenfallille luovuttamia tietoja. Vattenfall noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Vattenfallin tavoitteena Sivujen käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämisessä on varmistaa tietojen mahdollisimman tehokas ja turvallinen käsittely. Lisäksi Vattenfall pyrkii jatkuvasti kehittämään Sivuja ja laajentamaan niiden kautta tarjottavaa palveluvalikoimaa. Vattenfallin tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita palveluja, jotka on suunniteltu vastaamaan Sivujen käyttäjien tarpeita.

3. Tiedoksi Sivujen käyttäjille

Vattenfall tiedottaa avoimesti henkilötietojen käsittelystä. Siksi Sivujen käyttäjiä pyydetään ystävällisesti tutustumaan Sivuilla oleviin asiakasrekisterin ja kontaktirekisterin rekisteriselosteisiin sekä Sivuilla oleviin, mahdollisten muiden Vattenfallin henkilörekistereiden rekisteriselosteisiin, joissa selvitetään, miten Vattenfall käsittelee Sivujen käyttäjien henkilötietoja, samoin kuin muihin Sivuilla oleviin ehtoihin ja ilmoituksiin, joiden linkit ovat Sivujen alaviitteessä.

Sivujen käyttäjän rekisteröityessä Sivuille tai muuten saadessa Sivuja koskevan käyttäjätunnuksen, Sivujen käyttäjää saatetaan pyytää luovuttamaan itseään koskevia tietoja. Tietojen keräämisen tarkoituksena on pystyä tarjoamaan Sivujen käyttäjille räätälöityjä palveluita ja kehittää Sivujen sisältöä siten, että se vastaa Sivujen käyttäjien erityisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

4. Evästeet (cookies)

Vattenfall saattaa siirtää evästeitä Sivujen käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle. Eväste on tiedosto, joka siirtyy Sivuilta Sivujen käyttäjän tietokoneelle tai päätelaitteelle ja jonka avulla Vattenfall voi tunnistaa Sivujen käyttäjät. Käyttäessään Sivuja niiden käyttäjä antaa suostumuksensa Vattenfallille hyödyntää evästeitä ja niiden keräämiä tietoja tämän ilmoituksen mukaisesti. Käyttäjä voi tosin päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa tai muu päätelaitteensa käsittelee evästeitä. Käyttäjä saa mahdollisesti selaimensa ohjesivuilta tietoja siitä, kuinka hän voi poistaa evästeitä tai estää niitä toimimasta taikka kuinka hän saa tietoja evästeiden toiminnasta. Tietyt Sivuihin liittyvät palvelut voivat tosin vaatia evästeiden hyväksymisen toimiakseen.

Osa evästeistä poistetaan, kun käyttäjä poistuu Sivuilta, kun taas toiset säilyvät käyttäjän tietokoneella tai muulla päätelaitteella jopa kaksi vuotta, jotta Sivut pystyvät tunnistamaan käyttäjän uudelleen hänen palatessaan Sivuille. Vattenfall ei kuitenkaan tallenna tietoja Sivujen käyttäjien IP-osoitteista. Vattenfall käyttää evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • helpottamaan Sivujen käyttöä ja nopeuttamaan Sivujen latautumista käyttäjien tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle ja
 • tilastotietojen keräämiseen Sivujen käyttäjien liikkumisesta Sivuilla, esimerkiksi seuraavia tietoja:
  • onko käyttäjä käynyt Sivuilla aikaisemmin,
  • mitä kautta käyttäjä on tullut Sivuille,
  • millä Sivujen sivuilla käyttäjä käy,
  • kuinka kauan käyttäjän vierailu Sivuilla kestää tai
  • mitä selainta käyttäjä käyttää.

Näin evästeet auttavat Vattenfallia kehittämään Sivujen sisältöä ja palveluitaan. Evästeiden käyttö verkkopalveluissa on nykyään tavanomaista.

5. Tietojen käsittely perustuu Sivujen käyttäjän suostumukseen

Sivujen käyttäjää koskevien tietojen käyttö perustuu tämän suostumukseen, joka Sivujen käyttäjällä on oikeus perua milloin tahansa. Koska henkilökohtaisten tietojen kerääminen Sivujen käyttäjistä on välttämätöntä, jotta Vattenfall pystyisi tarjoamaan asiakkailleen heidän haluamiaan tuotteita ja palveluja, Sivujen käyttäjän suostumuksen peruuttaminen saattaa aiheuttaa, että Vattenfall ei pysty tarjoamaan Sivujen käyttäjälle joitakin tai mitään Vattenfallin tuotteita tai palveluita. Teknisesti Sivut on jaettu erillisiin osioihin siten, että joissakin osioissa joudutaan keräämään useampia Sivujen käyttäjiä koskevia tietoja, kun taas joissakin osioissa ei Sivujen käyttäjien henkilötietoja kerätä lainkaan.

6. Henkilötietojen luovuttaminen muille

Vattenfall ei luovuta Sivujen käyttäjien henkilötietoja Vattenfallin ulkopuolisille tahoille paitsi seuraavassa mainituissa tapauksissa. Johtuen tietojen käyttöön liittyvistä teknisistä ja käytännöllisistä näkökohdista, tällaisia tietoja saatetaan säilyttää Vattenfallin alihankkijoiden palvelimilla tai nämä alihankkijat saattavat käsitellä tietoja. Vattenfall voi luovuttaa Sivujen käyttäjän tietoja yhteistyökumppaneilleen suoramarkkinointitarkoituksia varten säädösten sallimissa rajoissa, ellei Sivujen käyttäjä ole kieltänyt tällaista luovuttamista. Kaikki Vattenfallin alihankkijat ovat sitoutuneet samoihin tietojen käsittelyä sääteleviin periaatteisiin kuin Vattenfall. Vattenfall voi antaa yhdistettyjä tilastoja Vattenfallin asiakkaista, myynnistä, kävijämääristä ja muista Sivuihin liittyvistä tiedoista luotettaville kolmansille osapuolille, mutta nämä tilastot eivät sisällä Sivujen käyttäjien henkilötietoja.

7. Yhteydenotot

Sivujen käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys Vattenfalliin tarkistaakseen häntä koskevien tietojen oikeellisuus. Vattenfall korjaa tai poistaa Sivujen käyttäjän pyynnöstä kaikki häntä koskevat puutteelliset, epätarkat tai vanhentuneet tiedot. Lisätietoja varten pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Vattenfallin asiakaspalveluun.

Vattenfall pyrkii jatkuvasti kehittämään Sivuja ja siksi myös tätä ilmoitusta saatetaan aika ajoin päivittää vastaamaan muuttuvia tilanteita. Vattenfall pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojailmoitusta ja Sivuilla olevia asiakasrekisterin ja kontaktirekisterin rekisteriselosteita, Sivuilla olevia, mahdollisten muiden Vattenfallin henkilörekistereiden rekisteriselosteita sekä Sivuja koskevia muita ehtoja ja ilmoituksia. Pyydämme Sivujen käyttäjiä siksi käymään Sivuilla aika ajoin ja tarkistamaan tähän Tietosuojailmoitukseen mahdollisesti tehdyt muutokset.

Viimeksi päivitetty : 2016-08-25 13.56