Työntekijäverkostot

Moninaisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen onnistuu parhaiten, kun kaikki osallistuvat. Tätä korostetaan myös visiossamme "Monimuotoisuus ja osallisuus – kaikessa mitä teemme".

Vattenfallin työntekijäverkostot, joista jokainen on perustettu osallistumaan eri tavoin ja eri painopistein monimuotoiseen ja osallistavaan kulttuuriin, auttavat varmistamaan visiomme toteutuksen. Näissä verkostoissa kollegat voivat hyötyä toisistaan ja oppia tuntemaan eri ihmisiä eri työtehtävien parista. Lisäksi verkostot toimivat kaikupohjana ylimmälle johdolle alhaalta ylös suuntautuvassa lähestymistavassa, joka mahdollistaa työntekijöiden tarpeiden tuomisen suoraan ylimmän johdon tietoon. Kaikki sitoutuneet ihmiset kaikkialla yhtiössämme tekevät monimuotoisuuden ja osallisuuden arvosta jokapäiväisessä työelämässämme luonnollisemman: monimuotoinen ja osallistava kulttuuri rikastuttaa jokaista yksilöä ja siksi koko yhtiötä.

Viimeksi päivitetty : 2018-04-24 15.28