Sukupuoli

Sukupuoliroolien moninaisuus merkitsee yhtäläisiä mahdollisuuksia miehille ja naisille työpaikalla, koska yhdessä he tekevät yrityksestämme entistä menestyvämmän.

Olemme vakuuttuneita siitä, että monipuolisissa (johto)tiimeissä tulee esiin runsaammin erilaisia näkökulmia, jolloin syntyy myös hyvän suorituskyvyn kulttuuri. Näillä tiimeillä on mahdollisuus hyödyntää taitojaan ja tietojaan mahdollisimman tehokkaasti, mikä lisää innovaatiota ja parantaa tuloksia. Siksi pyrimme lisäämään naisten osuutta johtotehtävissä kaikkialla konsernissamme.

Pitkällä aikavälillä pyrimme tasapainoon sukupuolten välillä kaikilla johtotasoilla ja kaikissa työntekijöiden toiminnoissa. Lyhyen aikavälin tavoitteemme on varmistaa, että avoimiin johtotason tehtäviin palkattavista vähintään 35 % on naisia. Mittaamme, tarkastelemme ja seuraamme tilanteen kehitystä jatkuvasti. Näin varmistamme, että työhönottopäätöksemme ovat läpinäkyviä ja perusteltavissa. Olemme ylpeitä siitä, että vuodesta 2014 lähtien naisten osuus johtajistostamme on kasvanut viidellä prosentilla 23 prosenttiin. Kehityksen nopeuttamiseksi olemme toteuttaneet lukuisia toimenpiteitä. Näihin sisältyy erilaisia kehitysohjelmia, aloitteita kulttuurimuutoksen vaalimiseksi ja sukupuoleen perustuvien ennakkoluulojen vähentämiseksi rekrytoinnissa, johdon tapahtumia, naisille suunnattuja valmennusohjelmia sekä useita mentorointihankkeita.

Viimeksi päivitetty : 2018-04-24 15.27