Monimuotoisuus ja osallisuus

Vattenfallilla uskotaan siihen, että erilaisista jäsenistä koostuvien tiimien suoritus voi olla parempi kuin homogeenisten tiimien. Voimme hyödyntää moninaisuuden voimaa kuitenkin vain sillä, että saamme kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi.

Erilaiset ihmiset, joilla on erilaisia näkökulmia asioihin, luovat paremmat puitteet liiketoiminnan harjoittamiselle. Tällä tavoin voimme etsiä erilaisia lähestymistapoja kohtaamiimme ongelmiin, edustaa paremmin ympäröivää maailmaamme sekä löytää parhaat työntekijät, kun on tarve rekrytoida. Kaiken kaikkiaan uskomme, että tämä johtaa myös suvaitsevampaan ilmapiiriin työpaikoillamme sekä miellyttävämpään työskentelytapaan.

Mitä monimuotoisuus ja osallisuus merkitsevät meille

Monimuotoisuus

Keitä olemme...

Me kaikki olemme yksilöitä. Meitä erottavat toisistamme sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, koulutus, ikä, kulttuuriperintö, etnisyys, kokemukset, perhetilanne, uskomukset, uskonto ja näkökulmat.

Osallisuus

... ja miten käyttäydymme

Tarkoittaa, että tunnemme saavamme arvostusta ja pystyvämme vaikuttamaan. Osallisuutta on se, että jokainen tuntee olevansa osa tiimiä.

Saman kolikon kaksi puolta. Monimuotoisuus tarkoittaa erilaisuutemme varmistamista. Osallisuutta on se, että hyödynnämme näitä eroja mahdollisimman tehokkaasti.

Vuodesta 2015 lähtien monimuotoisuus ja osallisuus ovat vakiinnuttaneet asemansa strategiassamme, ja kaikki Vattenfall-konsernin johdon jäsenet tukevat aktiivisesti monimuotoisuuden ja osallisuuden visiotamme ja strategiaamme ja osoittavat sitoutumisensa niihin eri tavoin.

"Monimuotoisuus merkitsee mieluisampaa työskentelytapaa."

Magnus Hall
Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja

"Haluan, että kaikki tuntevat itsensä osallisiksi."

Tuomo Hatakka

Senior Vice President Heat
Monimuotoisuus- ja osallisuusjohtaja

Monimuotoisuus- ja osallisuusstrategiamme tukemiseksi Vattenfallin periaatteet aktiivisuus, avoimuus, positiivisuus ja turvallisuus opastavat meitä tiellä monimuotoiseksi ja osallistavaksi yritykseksi.

Olemme avoimia monimuotoisille näkökulmille ja suhtaudumme niihin positiivisesti sekä työskentelemme aktiivisesti toteuttaaksemme pyrkimystämme olla aidosti monimuotoinen ja osallistava työpaikka, jossa työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuiksi omana itsenään ja vapauttavat ja hyödyntävät moninaisuuden voimaa.

Uskomme, että parhaat ratkaisut syntyvät, kun säilytämme uteliaisuutemme ja kutsumme kaikki mukaan edistämään ilmastoystävällisempää elämää.

Monimuotoisuus ja osallisuus – kaikessa mitä teemme

Sukupuoli

Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen

Etnisyys, uskonto ja muut uskomukset

Sukupolvien välinen monimuotoisuus

Yksilölliset kyvyt

Työntekijäverkostot

Viimeksi päivitetty : 2018-04-24 15.26