Monimuotoisuus

Olemme vakuuttuneita, että monimuotoisuus auttaa kannattavamman, tehokkaamman ja houkuttelevamman yrityksen rakentamisessa.

Pyrimme olemaan monimuotoisuuden roolimalli. Käytössämme on monimuotoisuusohjelmia ja pyrimme jatkuvasti tekemään työympäristöstämme monimuotoisemman.

Yleinen pyrkimyksemme on monimuotoisuuden ankkuroiminen luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä työelämää edistämällä tietoisuutta monimuotoisuudesta ja sen hyväksymisestä.

Vattenfallilla kaikilla työntekijöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet iästään, etnisestä ja kulttuuritaustastaan, sukupuolestaan, uskonnostaan, seksuaalisesta identiteetistään tai vammastaan riippumatta. Kaikkia kohdellaan kunnioittavasti.

Tavoitteet:

  • Ankkuroida arvot kaikkeen toimintaamme
  • Lisätä naisjohtajien määrää
  • Peilata yhteiskunnan etnisiä ryhmiä
  • Pyrkiä tasapainoiseen ikärakenteeseen
Viimeksi päivitetty : 2014-03-11 15:11