Monimuotoisuus ja osallisuus

Monimuotoisuus ja osallisuus – kaikessa mitä teemme.

"Mieluisampi työskentelytapa"

Se, että työpaikalla on ihmisiä, joilla on runsaasti erilaisia näkökulmia asioihin, luo paremmat puitteet liiketoiminnan harjoittamiselle. Tällä tavoin voimme etsiä erilaisia lähestymistapoja kohtaamiimme ongelmiin, edustaa kunnolla ympäröivää maailmaamme sekä löytää parhaat työntekijäehdokkaat, kun on tarve rekrytoida. Uskon, että tämä johtaa myös suvaitsevampaan ilmapiiriin työpaikoillamme sekä miellyttävämpään työskentelytapaan.

Magnus Hall
Vattenfallin toimitusjohtaja

"Saada kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi"

On tosiasia, että erilaisista jäsenistä koostuvien tiimien suoritus voi olla parempi kuin homogeenisten tiimien. Voimme vapauttaa ja hyödyntää moninaisuuden voimaa kuitenkin vain sillä, että saamme kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi.

Tuomo Hatakka
Diversity & Inclusion Officer and Senior Vice President Heat

Vattenfallin menettelytavan vahvistaminen

Monimuotoisuus ja osallisuus eivät sellaisenaan toimi päämäärinä. Kyse on siitä, että olemme yritys, joka haluamme olla ja josta voimme olla ylpeitä. Loppujen lopuksi kyse on liiketoiminnan kehittämisestä hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla kaikkea tietoamme ja osaamistamme.

Kaikki alkaa asiakkaasta

Asiakkaamme ovat nykyisin monimuotoisempia kuin koskaan ennen. Koska myös työntekijämme ovat entistä monimuotoisempia, pystymme ymmärtämään paremmin erilaisia tarpeita ja täyttämään asiakkaidemme odotukset.

Jatkuva oppiminen on menestyksen avain

Yksilöt, jotka tuntevat itsensä osallisiksi ja arvostetuiksi, haluavat mielellään jakaa näkemyksiään ja tietämystään. Monimuotoisissa tiimeissä tulee esille erilaisia näkökulmia, jotka johtavat lisääntyneeseen vuoropuheluun ja suurempiin mahdollisuuksiin oppia toinen toisiltamme.

Suurenmoiset ihmiset tekevät suuren vaikutuksen

Ympäristö, jossa meitä rohkaistaan tuomaan asioita esille ja jossa meitä arvostetaan erilaisuutemme vuoksi, on dynaamisempi, luovempi ja motivoivampi.

Houkuttelemalla ja rekrytoimalla kollegoita nykyisten normien ulkopuolelta, pääsemme käsiksi uuteen osaamiseen, tietämykseen ja kokemuksiin sekä parannamme kykyämme muutokseen ja innovaatioiden synnyttämiseen.

Toimiminen lupaustemme mukaisesti

Tulemme toteuttamaan monimuotoisuutta ja osallisuutta sekä saavuttamaan tavoitteemme todella monimuotoisesta ja osallistavasta työpaikasta toimimalla sellaisen monimuotoisuuden ja osallisuuden strategian mukaisesti, joka sisältää selkeät tavoitteet ja määritetyt toimenpiteet.

Tämän päivän teot määrittävät tulevaisuuden

Haluamme olla yrityksiin kohdistuvien odotusten kasvaessa houkutteleva ja suorituskykykeskeinen työnantaja. Saamme monimuotoisten tiimiemme avulla enemmän erilaisia näkökulmia kyseenalaistamaan vallitsevaa asiantilaa, ruokkimaan innovaatioita ja johtamaan parempiin tuloksiin.

Viimeksi päivitetty : 2017-07-03 11.09