Yhteiskunta ja sidosryhmät

Vattenfall on yhteiskunnan osa ja sen kumppani. Yhteydenpito sidosryhmiin on keskeistä, jotta voimme toimittaa yhteiskunnan tarvitsemaa energiaa tavalla, jota sekä yhteiskunta että sidosryhmämme arvostavat.

Siksi osallistuminen on avainasemassa päivittäisen toimintamme, toimintavaltuutuksemme ja yrityksemme menestyksen kannalta.

Vattenfall toimittaa energiaa koteihin ja liikeyrityksiin sekä teollisuuden ja kokonaisten kaupunkien tarpeisiin. Tarjoamme mahdollisuuksia ja olemme merkittävä arvonluoja – niin Ruotsin valtion omistamana yrityksenä kuin energiantuottajana, työnantajana ja liikekumppanina.

Samaan aikaan toiminnallamme on vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Meidän on pystyttävä rajoittamaan toimintamme negatiivisia seurauksia ja maksimoitava positiiviset. Pidämme yhteyttä ihmisiin, jotta ymmärtäisimme heidän huolenaiheensa, löytäisimme sopivia ratkaisuja ja saavuttaisimme hyväksynnän.

Sidosryhmät ja suhteet

Vattenfall on vuorovaikutuksessa useiden sellaisten sidosryhmien kanssa, joissa työmme herättää kiinnostusta ja joilla on oma panoksensa toiminnassamme. Näitä ovat: 

  • Henkilöstö: Kaikki Vattenfall-konsernin työntekijät, mukaan lukien määräaikainen henkilöstö.
  • Asiakkaat: Kaikki asiakassegmentit kaikilla Vattenfall-konsernin markkina-alueilla.
  • Toimittajat: Ensisijaisesti ensimmäisen mutta myös toisen tason tavaran- ja palveluntoimittajamme.
  • Omistajat: Ruotsissa: valtio valtiovarainministeriön edustamana; Alankomaissa: kunnat, jotka ovat Nuonin vähemmistöomistajia.
  • Rahamarkkinat ja sijoittajat: Institutionaaliset sijoittajat.
  • Viranomaiset: Lupa- ja valvontaviranomaiset Vattenfallin toiminta-alueella.
  • Kansalaisjärjestöt: Ympäristöön ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyvät kansalaisjärjestöt.
  • Yhteiskunta suuremmassa mittakaavassa: Esimerkiksi paikallisyhteisöt, yliopistot ja päätöksentekijät.

Vaikutus paikallisiin yhteisöihin

Vattenfall tarjoaa mahdollisuuksia toiminta-alueillaan ja on merkittävä arvonluoja. Samaan aikaan toiminnallamme voi olla negatiivisia seurauksia, jotka meidän on pidettävä minimissä. Vattenfall tekee yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa, jotta ne voisivat hyötyä läsnäolostamme. 

Lue lisää Vattenfallin yhteistyöstä paikallisyhteisöjen kanssa (englanniksi)

Yleinen terveys ja turvallisuus

Turvallisuus on ydinasemassa Vattenfallilla ja toiminnassamme, ja kiinnitämme erityistä huomiota siihen, millaisia vaikutuksia toiminnallamme on meitä ympäröivään maailmaan. Meidän on aina toimittava vastuullisesti niin, ettei toiminnastamme koidu haittaa työntekijöidemme, ulkopuolisten tai kenenkään kanssamme tekemisissä olevien terveydelle tai turvallisuudelle. 

Lue lisää ydinvoiman turvallisuudesta (englanniksi)

Viimeksi päivitetty : 2017-09-15 09.59