Valtuutettu ja sitoutunut organisaatio

Strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi Vattenfall pyrkii luomaan kulttuurin, johtajuuden ja organisaatiorakenteen, jotka heijastelevat muutostamme ja uutta liiketoimintaympäristöämme.

Meidän on kehitettävä jatkuvasti työntekijöitämme ja liiketoimintaamme. Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan monimuotoisuutta ja osallisuutta kaikissa maissa ja liiketoiminnoissa.

Turvallinen, terveellinen ja miellyttävä työympäristö

Vattenfall on vastuussa sen varmistamisesta, että yrityksen noin 28 600 työntekijällä sekä lukuisilla alihankkijoilla ja vuokratyöntekijöillä on turvallinen ja terveellinen työpaikka. Terveys ja turvallisuus ovat tärkeitä ohjenuoria päivittäisessä toiminnassa, ja niiden tavoitteena on nolla työtapaturmaa ja työperäistä sairastumista. Tämä vaatii järjestelmällistä ja ehkäisevää lähestymistapaa kaikissa toiminnoissa.

Hyvän suorituskyvyn kulttuuri

Vahva tulos on suoraan seurausta valtuutetuista ja sitoutuneista työntekijöistä, joita johto tukee aktiivisesti. Työntekijöiden pitää tietää, mitä heiltä odotetaan, miten he voivat edistää yrityksen menestymistä, omaa potentiaaliaan ja kehityspolkuaan sekä miten heidän tehokkuuttaan palkitaan. Työntekijät asettavat yhdessä esimiestensä kanssa henkilökohtaisia tavoitteita ja kehityssuunnitelmia sekä seuraavat niiden onnistumista.

Osaavat ja lahjakkaat ihmiset

Vattenfall on sitoutunut luomaan työympäristön, joka houkuttelee, sitouttaa ja kehittää avainosaamista omaavia ihmisiä sekä rohkaisee näitä suoriutumaan työstään mahdollisimman hyvin ja käyttäytymään ehdottoman rehellisesti. Yksilölliset kehityssuunnitelmat ovat tärkeä osa hyvän suorituskyvyn kulttuurin vaalimista organisaatiossa. Johtamisen kehittämistoimemme keskittyvät vahvistamaan ja tukemaan johtajia, jotta he kantaisivat vastuunsa ja olisivat näkyviä ja rohkeita.

Kestävyyden painopistealue
Painopiste ihmisissä (englanniksi, uusi ikkuna) 

Lisätietoja
Terveellinen ja turvallinen työpaikka (englanniksi, uusi ikkuna) 
Tinkimätön toiminta (englanniksi, uusi ikkuna) 

Viimeksi päivitetty : 2016-04-28 14:46