Suorituskykyinen toiminta

Vattenfall keskittyy edelleen pääoman käytön ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä taloudellisten kumppanuuksien solmimiseen pystyäkseen sijoittamaan ja muuttumaan.

Vahva ja kestävä taloudellinen tulos on perusedellytys Vattenfallin kyvylle muuttaa kulutusta ja tuotantoa kohti kestävämpää muotoa.

Vahva tulos

Pyrkimyksenämme on olla yritys, jonka vahva ja kestävä taloudellinen tulos merkitsee taseen vahvistamista, käyttökustannusten vähentämistä sekä investointisuunnitelman jatkuvaa tarkastelua muutoksen rahoittamiseksi. Aktiivinen taloudellisten kumppanuuksien solmiminen on avainasemassa tulevaisuuden kasvussamme.

Toiminnallinen osaaminen

Vuoden 2010 kulupohjaan verrattuna olemme jo pienentäneet vuosittaisia kustannuksiamme noin 30 prosentilla, mutta pyrimme edelleen vähentämään käyttökustannuksiamme muutoksen rahoittamiseksi. Etsimme muiden toimien ohella mahdollisuuksia ulkoistaaksemme osan hallinnosta ja IT-toiminnoista ulkoisille palveluntarjoajille. Pyrimme jatkuvasti optimoimaan toimintamme käyttöpääoman ja kassavirran.

Lisäksi koko yrityksen prosesseja hiotaan ja järkeistetään pyrkiessämme saavuttamaan lisäsäästöjä.

Kestävyyden painopistealue

Kestävyyden painopistealue on "Vastuullinen hankinta ja ostaminen", sillä arvoketju ei kata ainoastaan Vattenfallin vaan myös sen toimittajien toiminnan. Tämä altistaa Vattenfallin riskeille, jotka ovat yrityksen suoran hallinnan ulkopuolella.
Vastuullinen hankinta ja ostaminen (englanniksi, uusi ikkuna)

Viimeksi päivitetty : 2016-04-28 14:00