Sitoutuneita ihmisiä

Me Vattenfallilla olemme sitoutuneet luomaan houkuttelevan ja tyydyttävän työympäristön, jossa työntekijöillä on sekä pyrkimys että mahdollisuudet kehittää itseään ja siten myös yritystä.

Tavoitteemme/suorituskykymittarit vuodelle 2020:

  • LTIF (Lost Time Injury Frequency, poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys): ≤1.25
  • Työntekijän sitoutumisindeksi: ≥70%

Turvallinen, terveellinen ja miellyttävä työympäristö

Vattenfall on vastuussa sen varmistamisesta, että yrityksen noin 20 000 työntekijällä sekä lukuisilla alihankkijoilla ja vuokratyöntekijöillä on turvallinen ja terveellinen työpaikka. Terveys ja turvallisuus ovat tärkeitä ohjenuoria päivittäisessä toiminnassa, ja niiden tavoitteena on nolla työtapaturmaa ja työperäistä sairastumista. Tämä vaatii järjestelmällistä ja ehkäisevää lähestymistapaa kaikissa toiminnoissa.

Turvallinen ja terveellinen työpaikka (englanniksi)

Vuonna 2017 LTIF oli pienempi kuin vuosi sitten, 1,5, mikä heijasti sen korostamista, että turvallisuus on jokapäiväistä toimintaamme ohjaava periaate.

Hyvän suorituskyvyn kulttuuri

Vattenfallin työntekijöiden pitää tietää, mitä heiltä odotetaan, miten he voivat edistää yrityksen menestymistä, omaa menestymistään alalla, potentiaaliaan ja kehityspolkuaan sekä miten heidän tehokkuuttaan palkitaan. Vahva tulos on suoraan seurausta valtuutetuista ja sitoutuneista työntekijöistä, joita johto tukee aktiivisesti.

Osaavat ja lahjakkaat ihmiset

Ylpeästi avoimena ja edistyksellisenä organisaationa Vattenfall on sitoutunut luomaan työympäristön, joka houkuttelee, sitouttaa ja kehittää avainosaamista omaavia ihmisiä sekä rohkaisee näitä suoriutumaan työstään mahdollisimman hyvin ja käyttäytymään ehdottoman rehellisesti. Yksilölliset kehityssuunnitelmat ovat tärkeä osa hyvän suorituskyvyn kulttuurin vaalimista organisaatiossa. Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat onnistuneen yrityksen keskeisiä rakennuspalikoita, ja pyrimme sisällyttämään ne päivittäisiin toimintoihimme.

Vuonna 2017 työntekijöiden sitoutumisindeksi oli 64 %. Parannus on seurausta selkeämmästä strategiasta ja pyrkimyksestä muutoksen edistämiseen.

Kohtaamamme haasteet

  • Haastavat markkinaolosuhteet, jotka vaativat uudelleenjärjestelyjä, vaikuttavat ihmisiin ja voivat vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen. Tästä syystä strategisen osaamisen suunnittelu on entistäkin tärkeämpää. Tähän sisältyvät esimerkiksi osaamisen jakaminen, työkierto, johtajuuden kehittäminen ja harjoitteluohjelmat, joilla pyritään varmistamaan pääsy tuleviin johtaviin ja avainvirkoihin.

    Vastuullinen vähentäminen (PDF 65 kB)
  • Energia-alan uudet olosuhteet ja muuttunut kuluttajakäyttäytyminen kertovat uuden osaamisen tarpeesta ja kyvystä sopeutua, muuttaa, kehittää ja ottaa vastaan uusia tehtäviä.
Viimeksi päivitetty : 2018-04-24 14.51