Seitsemän kestävyyden painopistealuettamme

Kestävyysnäkökulma on edelleen osa Vattenfallin strategisia tavoitteita: kehittyminen kohti kestävää kulutusta, kehittyminen kohti kestävää tuotantoa, suorituskykyinen toiminta sekä valtuutettu ja sitoutunut organisaatio.

Kuvan suurennettu versio lisätietoineen (englanniksi)

Näissä tavoitteissa Vattenfall on yhdessä sidosryhmiensä kanssa tunnistanut ja määrittänyt seitsemän kestävyyden painopistealuetta, joilla yritys pyrkii toimintansa jatkuvaan parantamiseen.

Kohti kestävää kulutusta

Kestävyyden painopistealue: Kestävät asiakasratkaisut (englanniksi)

Kohti kestävää tuotantoa

Kestävyyden painopistealueet:
• Uusiutuvien energialajien kapasiteetin lisääminen (englanniksi)
• Päästöjen pienentäminen (englanniksi)
• Resurssien käytön tehostaminen (englanniksi)
• Vaikutus paikallisiin yhteisöihin ja luontoon (englanniksi)

Suorituskykyinen toiminta

Kestävyyden painopistealue: Vastuullinen hankinta ja ostaminen (englanniksi)

Valtuutettu ja sitoutunut organisaatio

Kestävyyden painopistealue: Painopiste ihmisissä (englanniksi)

Viimeksi päivitetty : 2017-02-24 10:22