Voimalaitoksista

Hietamankosken voimalaitos

Hietamankosken voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1966, ja se on peruskunnostettu 1994. Seuraava peruskunnostus on tarkoitus tehdä vuonna 2018. Laitos sijaitsee Suojoessa, Kiimas- ja Naarajärvien välissä. Laitoksella on putouskorkeutta 13,5 m, ja sen teho on 7,5 MW. Laitoksen maksimivirtaama on 64 m3/s, ja säännöstelyväli on käytännössä vain 0,4 m. Voimalaitoksen nimellisvirtaama on suuri suhteessa järven pinta-alaan. Kun laitoksen virtaama poikkeaa paljon tulovirtaamasta, järven pinnankorkeus voi vaihdella nopeasti: tulva-aikana koneen pysähtyessä täydestä tehosta vesi voi nousta yli 6 cm tunnissa.
Kiimasjärven vedenkorkeudet ja voimalaitoksen virtaamat Ympäristöhallinnon vesistömallissa

 

Leuhunkosken voimalaitos

Leuhunkosken voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1961, ja se on peruskunnostettu vuosina 1990 ja 2017. Laitoksella säännöstellään Saarijärveä sekä Iso- ja Pikku-Lumperoista. Laitoksen putouskorkeus on 9 m ja teho 3,2 MW. Laitoksen maksimivirtaama on 45 m3/s, ja säännöstelyväli on käytännössä noin 1,8 m. Saarijärven säännöstelylupaa on muutettu vuonna 2016. Säännöstelyn muutoksella on pyritty nostamaan kevään alimpia sekä ylimpiä vedenkorkeuksia. Kesäaikana järven vedenpintaa pyritään laskemaan loppukesää kohti hieman aiempaa alemmaksi. Säännöstelyn hoito velvoitteineen on Vattenfall Oy:n vastuulla.
Saarijärven vedenkorkeudet ja voimalaitoksen virtaamat Ympäristöhallinnon vesistömallissa

Viimeksi päivitetty : 2018-01-17 14.29