Kalatiesuunnitelmista

Kalateiden päivitetyt yleissuunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2017. Suunnitelmat on laatinut Maveplan Oy.

Hietamankosken voimalaitoksen kalatie muodostuu tilan puutteen ja ympäristön topografian takia kokonaan teknisistä betonirakenteisista kalatieosista. Kalatien ala-allas ja suuaukko sijoittuu olemassa olevan betonisen tukimuurin alavirran puolelle ja yläallas/poistumisaukko puretun uittorännin settiaukkoon. Kalatien pystyrako-osuus on noin 180 m pitkä, ja se sisältää 57 allasta. Altaissa on noin 0,25 m putouserot, jolloin pystyaukoissa oleva veden virtausnopeus on alle 2 m/s. Kalatien virtaamat vaihtelevat välillä 0,3...0,7 m3/s.

Myös Leuhunkosken kalatie rakennetaan teknisenä pystyrakokalatienä, jossa ala-allas ja suuaukko on sijoitettu olemassa olevan betonisen tukimuurin alavirran puolelle ja yläallas/poistumisaukko puretun uittorännin settiaukkoon. Kalatien pystyrako-osuus on noin 125 m pitkä, ja se sisältää 37 allasta. Altaissa on noin 0,25 m putouserot. Tällöin pystyaukoissa oleva veden virtausnopeus on alle 2 m/s. Kalatien virtaamat vaihtelevat välillä 0,40...0,7 m3/s.

Kalatiet pidetään toiminnassa toukokuulta lokakuulle, jolloin kaloille on kulkureitti padon ohi avoinna koko niiden aktiivisen vaellusvaiheen ajan. Käytännössä veden lämpötila määrää ajan, milloin kalat liikkuvat aktiivisesti kalatiessä. Veden lämpötilan ollessa alle seitsemän astetta kaloja nousee enää satunnaisesti. 

Kustannusarvio molempien kalateiden rakentamiseksi on yhteensä 2,3 milj. euroa. Kalateiden rakentamiseen on saatu tukea EU:sta Freshabit LIFE IP -hankkeen kautta. Freshabit-hanke on Suomen kaikkien aikojen suurin EU-LIFE- hanke, jossa laaja toimijajoukko eri aloilta yhdessä parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen yhteiset verkkosivut ovat osoitteessa www.metsa.fi/freshabit.

Lisäksi valtiolta on haettu Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen -kärkihankkeesta lisärahoitusta. Vattenfall rahoittaa loput kalatien rakennuskustannuksista, sekä toimii kalateiden luvanhakijana ja rakennuttajana. Lisäksi Vattenfall Oy luovuttaa kalatiehen tarvittavan veden ilman erillistä korvausta ja huolehtii kalatien kunnossapidosta sekä seurannasta omalla kustannuksellaan.

Kalatien sijainti - Hietamankoski

Kalatie sijaitsee Hietamankosken vesivoimalaitoksen yhteydessä Suojoessa. Kalatie sijoitetaan voimalaitoksen ja tulvakanavan väliselle alueelle, jossa aiemmin on sijainnut uittoränni. Kalatien alaosan sisäänkäynti on voimalaitoksen alakanavan etelärannalla. Kalatien kokonaispituus on noin 190 m. Kalatien yläpuolinen poistumisaukko sijoitetaan padossa jo olemassa olevaan luukkurakenteeseen. Nousua kalatielle tulee n. 13 m.

Kalatien sijainti - Leuhunkoski

Kalatie sijaitsee Leuhun voimalaitoksen yhteydessä Leuhunjoessa. Kalatie sijoitetaan voimalaitoksen länsipuolelle. Kalatien alaosan sisäänkäynti on voimalaitoksen alakanavan länsirannalla. Kalatien kokonaispituus on noin 150 m. Kalatien yläpuolinen poistumisaukko sijoitetaan padossa jo olemassa olevaan luukkurakenteeseen. Nousua kalatielle tulee n. 9 m.

Viimeksi päivitetty : 2018-01-17 14.29