Kalateiden rakentamisen taustaa

Hietamankosken ja Leuhunkosken kalateiden rakentaminen on mainittu Kansallisessa kalatiestrategiassa (8.3.2012) kärkikohteiden joukossa sekä Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa.

Kalatiestrategian ja vesienhoidon tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Painopistettä on tarkoitus siirtää istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen, ja se mahdollistuu kestävimmällä tavalla vaellusyhteyden palauttamisella ja muilla luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä.

Hietamankosken ja Leuhunkosken osalta pyritään etenkin erittäin uhanalaisen järvitaimenen vaellusyhteyden palauttamiseen. Taimenen sisävesimuodot on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi napapiirin eteläpuolella. Tärkeimpiä syitä kantojen heikkoon tilaan ovat vedenlaadun heikkeneminen, vesistöjen perkaukset, vesirakentaminen kuten padot, tierummut ja voimalaitokset sekä liiallinen kalastus.

Vaeltava taimen voi liikkua laajalla alueella synnyinkoskensa ja syönnösjärvien välillä. Kala tarvitsee esteettömät kulkuyhteydet, sopivia kutu- ja poikaspaikkoja sekä mahdollisuuden kasvaa kutukokoon. Nykyisin taimenet voivat liikkua eri vesialueiden välillä vain voimalaitosten yläpuolella. Kalat voivat selvitä voimalaitosten ohi alavirtaan, mutta ne eivät pääse enää takaisin.

Saarijärven koskia on kunnostettu vuosina 1999–2013 ELY-keskuksen toimesta. Reitillä esiintyy taimenia sekä pääreitin koskissa että useissa sivujoissa, ja myös luontaisesta lisääntymisestä on havaintoja useilta koskilta.

Kalateiden rakentaminen Hietamankosken ja Leuhunkosken voimalaitoksille avaa taimenille kulkuyhteyden yhteen Keski-Suomen päävesireiteistä. Tämä mahdollistaa luontaisen lisääntymiskierron aiempaa laajemmalla alueella. Myös useat muut kalalajit pystyvät kulkemaan kalateissä.

Viimeksi päivitetty : 2018-01-17 14.29