Saarijärven kalatiet

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille Saarijärven reitillä Kymijoen vesistössä.

Hietamankoski kuuluu noin 80 km pitkään Saarijärven reittiin Kymijoen vesistöalueella. Reitillä on nykytilanteessa kaksi kaloille nousuesteinä olevaa voimalaitospatoa, Hietamankosken voimalaitospato sekä Leuhunkosken voimalaitospato.

Saarijärven reitti oli aikoinaan merkittävä taimenvesi. Reitin vedenlaatu oli tuolloin parempi, ja taimenten lisääntymiseen sopivia koskia oli runsaasti. Vesivoimalaitosten rakentamisen myötä taimenen luontainen vaellusyhteys reitillä katkesi.

Hietamankosken voimalaitos

Hietamankosken voimalaitos ja suunniteltu kalatie sijaitsee Kiimasjärven ja Naarajärven välisessä Suojoen Hietamankoskessa, noin 7 km Äänekosken kaupungin keskustaajaman länsipuolella.

Leuhunkosken voimalaitos

Leuhunkosken voimalaitos ja suunniteltu kalatie sijaitsee Summasjärven ja Saarijärven välisessä Leuhunjoen Leuhunkoskessa, noin 4 km Saarijärven kaupungin keskustaajaman eteläpuolella.

Viimeksi päivitetty : 2018-03-06 13.52