Kohti kestävää kulutusta

Energiasektorilla on käynnissä suuria muutoksia. Selkeimpiä nousevia trendejä ovat kuluttajien laajempi osallistuminen, siirtymä pelkistä kuluttajista vaativampaan suuntaan ja energiatehokkaiden palvelujen kasvava kysyntä.

Kestävän energian kulutuksen osuuden suurentuminen hyödyttää asiakkaita, Vattenfallia ja koko yhteiskuntaa.

Muutoksen tärkeä tekijä on EU:n energiatehokkuudelle asettama tavoite, 20 % vähennys vuotuisessa energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä. Matkallaan kohti uuden energiamaiseman luomista Vattenfall omaksuu useita uudenlaisia menetelmiä, sekä asiakkaiden vuorovaikutusta käyttävien kumppanuuksien avulla että tarjoamalla sähkön ja lämmön alueilla uusia tuotteita. 

Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kohti tavoitetta, jossa tarjoamme tämän päivän ja huomisen asiakkaiden haluamia energiaälykkäitä ratkaisuja. Tähän sisältyy uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen asiakkaille sähköisen liikkuvuuden ja energiahuollon osa-alueilla. Näitä ovat esimerkiksi älykodit ja uudet tavat olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, mikä antaa heille mahdollisuuden hallita omaa sähkönkulutustaan ja -tuotantoaan.

Kestävyyden painopistealue

Pyrkiessämme yhä kestävämpään kulutukseen olemme tunnistaneet seuraavat kestävyyden painopistealueet: 

Kestäviä asiakasratkaisut (englanniksi)

Viimeksi päivitetty : 2016-04-28 15:03