Kestävä tuotanto

Me Vattenfallilla haluamme päästä eroon fossiilisista polttoaineista yhden sukupolven kuluessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme kestävällä tiellä muuntaessamme omaa tuotevalikoimaamme ja auttaessamme asiakkaitamme saamaan lisää virtaa elämäänsä kaikissa ilmastoissa älykkäämmillä tavoilla.

Jätämme fossiiliset polttoaineet ja investoimme uusiutuviin energiamuotoihin ja uusiin tapoihin varastoida energiaa.

Pyrimme toteuttamaan 4 GW:n tuulivoimalat vuonna 2020, ilmastoneutraaliuden Pohjoismaissa 2030 ja pääsemään eroon fossiilisista polttoainesta yhden sukupolven aikana. CO2 -tiekarttamme on opas kohti tätä tavoitetta.

C02-tiekartta (PDF 85 kB)

Tiedämme, että muutos ei tapahdu yhdessä yössä eikä yksin. Siksi toimimme yhteistyössä monien sidosryhmien, kuten kuntien ja yliopistojen kanssa, ja painotamme vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, jotka ovat suoraan tai välillisesti vaikuttaneet toimintaamme.

Kaikki linkit ohjaavat englanninkielisille verkkosivuille.

Viimeksi päivitetty : 2017-05-19 10.52