Kestävä tuotanto

Luotettava sähkön- ja lämmöntuotanto on elintärkeää modernissa yhteiskunnassa.

Samanaikaisesti näillä toiminnoilla on päästöjen ja resurssien käytön kannalta suuri vaikutus yhteisöihin ja niitä ympäröivään luontoon sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Vattenfall pyrkiikin ottamaan aktiivisesti vastuun toimiensa ympäristövaikutuksista. Tämä on ratkaisevaa kohti kestävää tuotantoa pääsemisessä sekä keskeinen asia toimilupien varmistamisessa.

Kohti yhä kestävämpää energiantuotantotapojen yhdistelmää

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiantuotanto aiheuttaa suuria CO2-päästöjä. Siksi Vattenfallilla on suuri sosiaalinen vastuu päästöjensä pienentämisestä – ensisijaisesti CO2-päästöjen vähentämisestä. Vattenfall pyrkii myös parantamaan resurssien käytön tehokkuutta laitoksissaan ja ottamaan vastuun toimiensa vaikutuksista paikallisyhteisöihin.

Vattenfall pyrkii luomaan molemminpuolista luottamusta toimimalla avoimesti, osallistumalla paikallisten yhteisöjen toimintaan ja olemalla vastuullinen yrityskansalainen. Toiminnassa on myös otettava huomioon kansallinen energiavalikoima ja energian tuotannon ehdot kaikissa maissa, joissa Vattenfall toimii.

Neljä kestävyyden painopistealuetta

Pyrkiessämme yhä kestävämpään tuotantoon olemme tunnistaneet seuraavat kestävyyden painopistealueet:

Viimeksi päivitetty : 2016-04-28 13:51