Kestävä kehitys Vattenfallilla

Me Vattenfallilla haluamme auttaa asiakkaitamme saamaan virtaa elämäänsä kaikissa ilmasto-olosuhteissa älykkäämmin ja ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven kuluessa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme kestävällä matkalla muuttaessamme tarjontaamme kohti kestävämpää tuotevalikoimaa ja tukiessamme asiakkaita ja yhteiskuntaa tarjoamalla ilmasto-älykkäitä ratkaisuja, kun kuljemme kohti maailmaa, jossa fossiilisia polttoaineita ei enää käytetä. Jätämme fossiiliset polttoaineet ja investoimme uusiutuviin energiamuotoihin, lähinnä tuulivoimaan ja yhä enemmän aurinkovoimaan.

Strategiassamme toimia 100-prosenttisesti ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven aikana kulmakivenä on niin kutsuttu "CO2-tiekartasto". Tämä etenemissuunnitelma sisältää keskeiset elementit tavoitteen saavuttamiseksi yhdessä (kaupungin) kumppaneiden, asiakkaiden ja viranomaisten kanssa.

CO2 -tiekartta (PDF 85 kB)

Kaikki linkit ohjaavat englanninkielisille verkkosivuille.

Kohti kestävää kulutusta

One Tonne Life 

Sähkötoimiset liikennevälineet

Smart grid -verkot

Sähkönjakelu

Kestävä kumppanuus

Kohti kestävää tuotantoa

Uusiutuvien energialajien kapasiteetin lisääminen

Päästöjen pienentäminen

Luonnon monimuotoisuus

Suorituskykyinen toiminta

Investointisuunnitelma 2014-2018 (PDF 103 kB)

Resurssien käytön tehostaminen

Vastuullinen hankinta ja ostaminen

Henkilöstö

Terveydenhuolto ja turvallisuus

Tinkimättömyys

Viimeksi päivitetty : 2018-01-09 12.48