Kestävä kehitys Vattenfallilla

Me Vattenfallilla haluamme auttaa asiakkaitamme saamaan virtaa elämäänsä kaikissa ilmasto-olosuhteissa älykkäämmin ja ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven kuluessa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme kestävällä matkalla muuttaessamme tarjontaamme kohti kestävämpää tuotevalikoimaa ja tukiessamme asiakkaita ja yhteiskuntaa tarjoamalla ilmasto-älykkäitä ratkaisuja, kun kuljemme kohti maailmaa, jossa fossiilisia polttoaineita ei enää käytetä. Jätämme fossiiliset polttoaineet ja investoimme uusiutuviin energiamuotoihin, lähinnä tuulivoimaan ja yhä enemmän aurinkovoimaan.

Strategiassamme toimia 100-prosenttisesti ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven aikana kulmakivenä on niin kutsuttu "CO2-tiekartasto". Tämä etenemissuunnitelma sisältää keskeiset elementit tavoitteen saavuttamiseksi yhdessä (kaupungin) kumppaneiden, asiakkaiden ja viranomaisten kanssa.

CO2 -tiekartta (PDF 85 kB)

Kaikki linkit ohjaavat englanninkielisille verkkosivuille.

Kohti kestävää kulutusta

One Tonne Life 

Sähkötoimiset liikennevälineet

Smart grid -verkot

Sähkönjakelu

Kestävä kumppanuus

Kohti kestävää tuotantoa

Uusiutuvien energialajien kapasiteetin lisääminen

Päästöjen pienentäminen

Luonnon monimuotoisuus

Suorituskykyinen toiminta

Talouden uudelleenohjaus (PDF 103 kB)

Resurssien käytön tehostaminen

Vastuullinen hankinta ja ostaminen

Henkilöstö

Terveydenhuolto ja turvallisuus

Tinkimättömyys

Viimeksi päivitetty : 2017-10-12 14:37