HYBRIT – hiilivapaan teräksen puolesta

Vattenfall toimii yhteistyössä kaivosyhtiö LKAB:n ja teräsvalmistaja SSAB:n kanssa tavoitteena poistaa terästeollisuuden ilmastovaikutus.

Yritykset perustivat 2017 yhteisyrityksen nimeltä HYBRIT. Tavoite on tehdä teräksentuotannosta täysin fossiilitonta vuoteen 2035 mennessä.

Ensimmäinen tutkimusraportti valmistui tammikuussa 2018, ja siinä hankkeelle näytettiin vihreää valoa. Ensimmäisen kerran tuhanteen vuoteen on mahdollista muuttaa teräksen valmistusprosessia. Kevään aikana suunnitellaan hankkeen pilottilaitosta Pohjois-Ruotsiin. Hanke voi pienentää Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöjä kymmenellä prosentilla ja Suomen seitsemällä prosentilla. Hanketta on kuvattu käänteentekeväksi, jotta Ruotsi saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Tavoitteena on, että nykyinen masuuniprosessi korvataan niin sanotulla esipelkistysprosessilla. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa, että hiili, jota käytetään rautamalmin pelkistämisessä raudaksi, korvataan vetykaasulla. Vetykaasu on valmistettu fossiilittomista energialähteistä saatavasta sähköstä. Jäännöstuotteena syntyy tavallista vettä, joka voidaan käyttää uudelleen vetykaasun tuotannossa.

Ruotsilla on ainutlaatuiset edellytykset tällaiseen hankkeeseen. Maassa on erikoistunut ja innovatiivinen terästeollisuus, tarjolla on ilmastoälykästä ja uusiutuvaa sähköä ja Euroopan korkealaatuisin rautamalmi.

Kolme vaihetta

HYBRIT on jaettu kolmeen vaiheeseen.

  • Esitutkimus, jossa kartoitetaan kaikki edellytykset, 2016–2017.
  • Pilottitutkimuskokeilu, 2018–2024.
  • Esittelylaitoskokeilu, 2025–2035.

HYBRIT on aloituksen jälkeen saanut energiaviranomaisilta useita kertoja tukea, mm. nelivuotiseen tutkimusprojektiin.

Jotta projekti voidaan toteuttaa, valtiolta, tutkimuslaitoksilta ja yliopistoilta tarvitaan merkittäviä panostuksia.

Vattenfallin rooli

Fossiilittoman sähkön hyvä saatavuus on ratkaiseva HYBRIT-hankkeen onnistumisessa.

Painopiste on vuosia ollut kestävässä sähköntuotannossa. Ruotsissa on jo käytössä sähköjärjestelmä, jonka ilmastokuormitus on hyvin matala. Siksi haluamme siirtää painotuksen kestävään ja ilmastoälykkääseen sähkön käyttöön, jolla korvataan fossiiliset polttoaineet yhteiskunnan muilla alueilla, kuten kuljetuksessa ja raskaan teollisuuden prosesseissa.

Lisätietoja hankkeesta

HYBRITin verkkosivusto (englanniksi)

Esitutkimuksen yhteenveto (PDF 6 MB, englanniksi)

Täältä näet HYBRITin uutiset ja lehdistötiedotteet

Viimeksi päivitetty : 2018-06-19 09.34