Hankkeet Suomessa

Kuva: Olga Gerasimenko

Murronjoen purokunnostukset

Keski-Suomessa Saarijärvellä sijaitsevalla Murronjoella on vuodesta 2013 lähtien järjestetty vesistötalkoita taimenen ja jokiravun palauttamiseksi luontaisille alueilleen. Kunnostustöitä rahoitetaan Vattenfallin EKOenergia-merkityn sähkön myynnistä kertyneillä rahastovaroilla. Hanke jatkuu Suomen luonnonsuojeluliiton vetämänä myös vuonna 2015.

Keski-Suomen kalatiet

Leuhunkosken ja Hietaman vesivoimalaitokset sijaitsevat Saarijärven reitillä, joka on valittu kansallisen kalatiestrategian kärkikohteeksi. Kalatiet ovat mukana kilpailemassa EU-rahoituksesta sisävesiaiheisessa FRESHABIT-hankkeessa, jonka on määrä alkaa syksyllä 2015. Suunnitelmat kalateiden rakentamiseksi valmistuvat vuonna 2015, alustavan aikataulun mukaan Hietaman kalatie rakennetaan vuosina 2016-2018 ja Leuhunkosken kalatie vuosina 2019-2021. Tavoitteena on, että vesivoimalaitokset täyttäisivät jatkossa EKOenergian kriteerit.

Viimeksi päivitetty : 2015-02-25 11:37