Ala-Koitajoen kunnostus

Kuva: Olga Gerasimenko

Pohjois-Karjalassa jatketaan Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia uhanalaisen Saimaan järvilohen palauttamiseksi. Vuonna 2014 aloitetut kunnostustoimet ovat tuottaneet hyviä  tuloksia.

Jokeen siirretyt lohet ovat kuteneet niille tehtyihin kutusoraikoihin useilla eri koskialueilla. Mäti on selviytynyt hyvin ja luonnossa syntyneitä poikasia on havaittu monilla kunnostetuilla alueilla. Poikasten määrät ovat lisääntyneet ja muutamilla kunnostusalueilla poikastiheydet ovat olleet jopa ennätyksellisen suuria.

Poikasalueiden ja kutusoraikkojen kunnostustyötä tehdään Kuusamonkoskella kaivinkoneella kuivatyönä ja helikopterikunnostuksia jatketaan Pamilonkoskella. Kunnostustöiden lisäksi Ala-Koitajoella jatketaan eri-ikäisten järvilohipoikasten istutuksia ja niiden seurantaa sekä tutkitaan mm. petokalatilannetta että poikasten talvikuolleisuutta.

Kunnostukset ja tutkimukset ovat osa Vattenfall Oy:n, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja paikallisten kalastusalueiden yhteistyöhanketta, jossa selvitetään järvilohen palauttamista Ala-Koitajokeen.

Viimeksi päivitetty : 2017-05-03 09.55