Meidän painopistealueet

Tavoitellessaan kestävämpää kulutusta, kestävää tuotantoa ja kestävää taloudellista suorituskykyä Vattenfall on määrittänyt joukon kestävyyden painopistealueita. 

Kymmenen painopistealuettamme

Kestävä kulutus

Energiasektorilla on käynnissä suuria muutoksia.

Kestävä kulutus Vattenfallilla

Yhteiskunta ja sidosryhmät

Vattenfall on yhteiskunnan osa ja sen kumppani.

Yhteiskunta ja sidosryhmät

Taloudellista tietoa

Strategiamme tähtää kestävään tuotantosalkkuun ja ilmastoystävällisiin ratkaisuihin.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2016 (PDF 6 MB, englanniksi)